titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

301, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 90.5 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine, týkajúce sa činnosti ( "Centrum obchodu a služieb Košúty" )

od: 19.02.2009, do: 15.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

302, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 89.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie rozhodnutia Obvodného úradu v Martine, týkajúce sa činnosti ( "Obchodné centrum Fachmarkt Martin" )

od: 19.02.2009, do: 15.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

303, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.2.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Šenšel, nar. 28.1.1948 )

od: 20.02.2009, do: 06.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

304, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 20.2.2009 trvalý pobyt občana ( Petra Ďurdíková, Eva Castrichino )

od: 20.02.2009, do: 06.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

305, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 236.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a nariadeni ústneho pojednávania ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou, SO 09 - Spevnené plochy, SO 10 - Prístupová komunikácia" )

od: 20.02.2009, do: 06.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

306, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 89.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie rozhodnutia, týkajúceho sa činnosti ( "Sklad starých vozidiel - lokalita Martin" )

od: 19.02.2009, do: 15.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

307, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 114.3 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a pozvánku na ústne konanie ( stavba "University park, Apartmánový dom s občianskou vybavenosťou, SO 03 Prípojka vody, SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Odkanalizovanie spevnených plôch, komunikácie, vsakovacie prvky" )

od: 20.02.2009, do: 06.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

308, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 397.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Bytové domy Martinské terasy" )

od: 20.02.2009, do: 06.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

309, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 321.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na ústne pojednávanie ( stavba "Polyfunkčný bytový dom Variant" )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

310, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 60.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Helena Seňkevičová, nar. 28.1.1971 )

od: 24.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

311, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská, nar. 18.5.1974 )

od: 24.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

312, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 83.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivona Rybanská, nar. 18.5.1974 )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

313, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 24.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

314, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 238.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

315, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Minársky, nar. 1983 )

od: 24.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

316, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 80.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Halm )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

317, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 81.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - René Alfonz Hajnar )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

318, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 82.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladimír Milan, nar. 4.11.1958 )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

319, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 83.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Zdenka Húsková, nar. 6.12.1967 )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

320, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 83 kB, typ: pdf

Okrsený súd Žilina upovedomuje Ivetu Michulkovú, nar. 25.2.1969, aby sa v lehote 15 dní prihlásila na Notárskom úrade JUDr. A.Majerčiakovej (  )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

321, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 80.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - MUDr. Jafar Tavakolian )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

322, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 81.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Truban )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

323, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 81.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Truban )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

324, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marcel Kupka, nar. 27.3.1980 )

od: 24.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

325, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 81.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Blanka Briššová )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

326, pridané: 24.02.2009, Martin , veľkosť: 85.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 24.02.2009, do: 10.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

327, pridané: 25.02.2009, Martin , veľkosť: 224.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ( stavba "Pešia zóna Martin - II. etapa" )

od: 25.02.2009, do: 11.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

328, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 93.6 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine ( stavba "Volkswagen Slovakia, prevádzka Martin - rozšírenie výroby" )

od: 26.02.2009, do: 18.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

329, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 59.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ivan Kerék, nar. 11.2.1985 )

od: 28.02.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

330, pridané: 28.02.2009, Martin , veľkosť: 84.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Tomáš Šupala, nar. 22.8.1976 )

od: 02.03.2009, do: 16.03.2009

DOKUMENT