titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3241, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Erika Dotková )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3242, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 70.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - MUDr. Abumurad Tariq )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3243, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 81.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Erika Dotková )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

rozhodnutie o znížení nájomného

3244, pridané: 02.01.2012, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o znížení nájomného, o ktorom rozhodol primátor Mesta Martin. ( /nájomca Martinské rodinné centrum, o.z./ )

od: 02.01.2012, do: 12.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3245, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 413.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia. ( stavba "Obchodné centrum Fachmarkt Martin" )

od: 03.01.2012, do: 18.01.2012

DOKUMENT

zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov

3246, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 85.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 9/NP/2011. (  )

od: 03.01.2012, do: 09.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3247, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 426.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - stavebné povolenie. ( stavba "Bytový dom Volgogradská ul., Martin - Priekopa - SO 04 - horúcovodná prípojka" )

od: 03.01.2012, do: 18.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3248, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 209.6 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloveskej republiky verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenie súhlasu so zrušením civilného letiska Martin - Tomčany, okres Martin. (  )

od: 03.01.2012, do: 18.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3249, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Róbert Martečík, Andrea Feriancová, Marián Naď, Erika Ježíková )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3250, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 78.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Renáta Cicková, Tomáš Sochulák )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3251, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 74.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Durdiak )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3252, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Koliba )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3253, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 74.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Renáta Rohoňová )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3254, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Roman Martinkovič )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3255, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Hanzel )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3256, pridané: 03.01.2012, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Kvetoslava Murgošová )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

3257, pridané: 04.01.2012, Martin , veľkosť: 78.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 04.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3258, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 393 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. so sídlom v Martine oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 9.2.2012 )

od: 09.01.2012, do: 10.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3259, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 555.6 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. so sídlom v Martine oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 18.1.2012 )

od: 09.01.2012, do: 19.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3260, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 84.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Oľga Jamrišová )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3261, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 391.9 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. so sídlom v Martine oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 9.2.2012 )

od: 09.01.2012, do: 10.02.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3262, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Putík )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3263, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Lacko )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3264, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ingrid Šepláková )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3265, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ján Padúch )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3266, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslava Hessová )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3267, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Ilovský )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3268, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alena Kvašnicová )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3269, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ela Kiššová )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3270, pridané: 09.01.2012, Martin , veľkosť: 77.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Martinkovič )

od: 09.01.2012, do: 24.01.2012

DOKUMENT