titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3211, pridané: 20.12.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Šimko )

od: 21.12.2011, do: 05.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3212, pridané: 20.12.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michaela Bizoňová )

od: 21.12.2011, do: 05.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3213, pridané: 20.12.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľudovít Kubaš )

od: 21.12.2011, do: 05.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3214, pridané: 20.12.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jela Stupianská )

od: 21.12.2011, do: 05.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3215, pridané: 20.12.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Šimko )

od: 21.12.2011, do: 05.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3216, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3008.7 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3217, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3053.7 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 09.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3218, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3177.8 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3219, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3092.4 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3220, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3060 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3221, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3053.7 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3222, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 2941 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3223, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3061.3 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3224, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 3032.6 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3225, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 2910.6 kB, typ: pdf

HPC AUCTION s.r.o zverejňuje termín a miesto konania dražby /20.1.2012/ (  )

od: 22.12.2011, do: 23.01.2012

DOKUMENT

zápis z ponuky na prenájom nebytových priestorov

3226, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 176.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov č. 8/NP/2011. (  )

od: 22.12.2011, do: 09.01.2012

DOKUMENT

vrejná vyhláška

3227, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 173.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 44 v bytovom dome na Ul. Š. Furdeka 34, súp. č. 4998, Martin" )

od: 22.12.2011, do: 09.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3228, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 289.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu. ( "Obnova NTL plynovodov Martin - Priekopa, oblasť ul. Za Jordánom - Majerčíkova" )

od: 22.12.2011, do: 09.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3229, pridané: 22.12.2011, Martin , veľkosť: 1064.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin doručuje verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby. ( "Pivovar Martpils Martin-Priekopa - zmena rodinného domu na kancelárie, prezentačné a predajné priestory s bytom v podkroví + novostavba výrobnej haly" )

od: 22.12.2011, do: 09.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3230, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 79.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Štefan Toráč, Miroslav Badžgoň )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3231, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Balún )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3232, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenek Štrkáč )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3233, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 77.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3234, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 78.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Mertiňák, Marián Lacko )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3235, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 79.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboš Šalaga )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3236, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.12.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Brodziansky )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

3237, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 100.5 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s.r.o. zverejňuje oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby. (  )

od: 28.12.2011, do: 11.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3238, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Phi Cong Ho, Kristína Sendreiová )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3239, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 80.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Gombársky )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT

vyhláška

3240, pridané: 28.12.2011, Martin , veľkosť: 85.7 kB, typ: pdf

JUDr. Mária Macháčková, notár ako súdny komisár vyzýva dediča Vladimíra Hubu, aby sa do 15 dní prihlásil o svoje práva na Notárskom úrade v Ružomberku. (  )

od: 28.12.2011, do: 12.01.2012

DOKUMENT