titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

3151, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Danko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3152, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 79.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Eva Hudecová )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3153, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 80.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenka Hromadová )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3154, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 744.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o umiestnení stavby. ( "Polyfunkčný dom LE MONDE" )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3155, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 83.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby. ( stavebníci Silvia Repôňová, Daniel Repôň )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3156, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Peter Jesenský )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3157, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Mikuláš Holbus )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3158, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 30.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Janka Bernátová )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3159, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3160, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Mondočko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3161, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Helena Seňkevičová, Martina Mulinková )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3162, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Balún )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3163, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Marek Lacko, Lucia Lacková, Emília Mertiňáková, Miroslav Kotlár )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3164, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Mertiňák )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3165, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 68 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lacko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3166, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 80.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Eva Baricová, Ivan Fľak, František Vidlák, Dagmar Martinkovičová, Zuzana Bellová )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3167, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslava Tomášová )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3168, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Mondočko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3169, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jaromír Kluka )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3170, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 74.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ctibor Krabáč )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3171, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Ľuboš Mertiňák )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3172, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 91.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.12.2011 trvalý pobyt občana. ( Ján Mráz )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3173, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 12.12.2011 trvalý pobyt občana. ( Alena Fudorová, Peter Fudor, Simona Fudorová )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3174, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Rudolf Ušák, Miroslav Babjak, Peter Pentek, Denis Baláž )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3175, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Bečák )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3176, pridané: 12.12.2011, Martin , veľkosť: 70.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Soňa Dvořáková )

od: 12.12.2011, do: 27.12.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o dočasnom znížení účtovania nájomného

3177, pridané: 14.12.2011, Martin , veľkosť: 129.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie primátora mesta Martin o dočasnom znížení účtovania nájomného. ( nájomca: PEGAFUN DANCE GROUP, občianske združenie )

od: 14.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3178, pridané: 14.12.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Ingrid Šepláková )

od: 14.12.2011, do: 29.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3179, pridané: 14.12.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marcela Facunová )

od: 14.12.2011, do: 29.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3180, pridané: 14.12.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Huntoš )

od: 14.12.2011, do: 29.12.2011

DOKUMENT