titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3091, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 68.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jana Búchalová )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3092, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 71.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Murín )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3093, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Martečík, Boris Baláž )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3094, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 72.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3095, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Margita Cicková )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3096, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 73.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Murgoš )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3097, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Miroslav Kotlár, Alena Kvašnicová, Adriana Balážová )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3098, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Mertiňák, Marián Lacko, Ela Kišová )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3099, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 72.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Murín )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3100, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 74.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Radka Kovalčíková )

od: 21.11.2011, do: 06.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3101, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dušan Rakyta, Zdenko Lány )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3102, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát Peter Šeplák )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3103, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboslav Václav )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3104, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Putík )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3105, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Branislav Lenča, Peter Hadár )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3106, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 480.2 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet konania dražby.  ( 15.12.2011 )

od: 23.11.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3107, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 503.1 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná, spol. s r.o. oznamuje termín, miesto a predmet konania dražby. ( 15.12.2011 )

od: 23.11.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3108, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 92 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Marián Hritz )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3109, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 91.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Mária Janigová )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3110, pridané: 22.11.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 21.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Martin Chvojka  )

od: 23.11.2011, do: 08.12.2011

DOKUMENT

zápis zo zasadnutia komisie

3111, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 114.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad zverejňuje zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2011. (  )

od: 29.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3112, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 201.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania. ( stavba "Garážová dom Martin - Ľadoveň" )

od: 28.11.2011, do: 13.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3113, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Cicko )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3114, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát Róbert Putík )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3115, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Žaneta Bányászová )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3116, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľubomír Šalaga )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3117, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Kroščen )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3118, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3119, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3120, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Putík, Miroslav Dudáš )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT