titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3061, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát - Karol Fujak )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3062, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavel Kianica )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3063, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lamoš )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3064, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Pentek )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3065, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lipták )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3066, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Rastislav Kozol )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3067, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - František Cicko )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3068, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Čullý )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3069, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Lacko )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3070, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Dudáš )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3071, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 68.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Róbert Koval )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3072, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 67.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3073, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenko Konček )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3074, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3075, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Bečák )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3076, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 72.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Klučinec )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

vyhláška

3077, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 82.4 kB, typ: pdf

Okresný súd Žilina vyhláškou upovedomuje o konaní dedičstva - vnuka poručiteľy - Miroslava Púčeka. (  )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3078, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 72.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Lacko )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3079, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 550.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnost, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 14.12.2011 )

od: 11.11.2011, do: 15.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3080, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 613.7 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby. ( 14.12.2011 )

od: 11.11.2011, do: 15.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3081, pridané: 15.11.2011, Martin , veľkosť: 99 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnosti začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Martin. (  )

od: 14.11.2011, do: 15.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3082, pridané: 15.11.2011, Martin , veľkosť: 406.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia. ( stavba "Obchodné centrum Fachmarkt Martin" )

od: 15.11.2011, do: 30.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3083, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 76.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresáti - Marcel Pavlík, Peter Nátny, Jozef Mikulajčík )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3084, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 66.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností.  ( adresát - Jaroslav Gril )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3085, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 216.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie o prerušení územného konania. ( stavba "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN" )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

rozhodnutie o zákaze zakladania a udrživania otvorených ohňov

3086, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 111.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva rozhodnutie o zákaze zakladania a udrživania otvorených ohňov. (  )

od: 18.11.2011, do: 31.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3087, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 574.2 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie - povolenie na zriadenie vodnej stavby. ( IBV-Ul. Hrdinov SNP, SO 10 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 11 Splašková kanalizácia, SO 12 Dažďová kanalizácia" )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3088, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 358.4 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR verejnou vyhláškou oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. ( Diaľnica D1 Dubná skala - Turany )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3089, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 93.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Gabriela Maděránková )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3090, pridané: 18.11.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 16.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Milan Brody )

od: 18.11.2011, do: 05.12.2011

DOKUMENT