titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3031, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3032, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marek Baláž )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3033, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 79.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Mária Langová, Matilda Balážová, Štefan Vengrín, Anna Gregorová )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3034, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lenka Kopanicová )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3035, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Milanec )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3036, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lenka Kopanicová )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3037, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 77.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Milan Balún, Kristína Sendreiová )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3038, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Maroš Švec )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3039, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 83.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Balazs )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3040, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 437.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby. ( Prístavba a stavebné úpravy s vytvorením novej bytovej jednotky na pozemku parc. č. KN-C 3132/1 a 3131/5 v k.ú. Martin" )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3041, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( adresát - Róbert Putík )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3042, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Vrzala )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3043, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 92.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlatníkov bytu zrušila dňom 7.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Marek Kosorín )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3044, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlatníkov bytu zrušila dňom 28.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Štefan Kosturský )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3045, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 92.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlatníkov bytu zrušila dňom 28.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Martin Horanský )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3046, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Milan Balún )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3047, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 72.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Kerék )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3048, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Róbert Martinkovič, Roman Martinkovič )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3049, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 74.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Pavla Gregorová, Peter Šoukal )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3050, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 67.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Stanislav Felcan )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3051, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Miroslav Martinský )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3052, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 73.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Anton Balún )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3053, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 73.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Urbánek )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3054, pridané: 08.11.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Veronika Poloncová )

od: 08.11.2011, do: 23.11.2011

DOKUMENT

zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku

3055, pridané: 09.11.2011, Martin , veľkosť: 115.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 09.11.2011, do: 25.11.2011

DOKUMENT

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku

3056, pridané: 09.11.2011, Martin , veľkosť: 120 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 09.11.2011, do: 25.11.2011

DOKUMENT

ponukové konanie

3057, pridané: 09.11.2011, Martin , veľkosť: 164 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku mesta  ( /osobný automobil/ )

od: 09.11.2011, do: 22.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3058, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.11.2011 trvalý pobytu občana. ( Mrián Lesko )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3059, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 96.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.11.2011 trvalý pobytu občana. ( Andrea Vašíčeková s rod. )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3060, pridané: 11.11.2011, Martin , veľkosť: 77.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Fatma Cicková, Denisa Kováčiková, Zuzana Facunová )

od: 11.11.2011, do: 28.11.2011

DOKUMENT