titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3001, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 75.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Belo Horváth )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielok

3002, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 71.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Tibor Facuna, Marián Lacko )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3003, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Kroščen )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3004, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 429.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí územného konania pre dočasnú stavbu. ( "Pivovar Martpils Martin-Priekopa" )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3005, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresáti - Margita Cicková, Marián Ďureje )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3006, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Facuna )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3007, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Boršoš )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3008, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Pompa )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3009, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 77.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Emília Karaková, Marcel Gregor, Jaroslav Brčík )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3010, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jiří Pazderka )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3011, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Gabriela Janíková )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3012, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.10.2011 trvalý pobyt občana. ( adresát - Alan Belica )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3013, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.10.2011 trvalý pobyt občana. ( adresát - Igor Glejtek )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3014, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Valter Kudera )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3015, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 398.2 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum. ( stavba "Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 5. stavebný celok" )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3016, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 199 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje rozhodnutie - dodatočné povolenie. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 27 v bytovom dome č.s. 3804 na Ul. Hurbanova č. 13, Martin" )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

verejná vyháška

3017, pridané: 18.10.2011, Martin , veľkosť: 82.9 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje termín verejného prerokovania pripravovanej činnosti.  ( "Martin, autorizované pracovisko na zber a spracovanie starých vozidiel, určené pracovisko a výkup druhotných surovín" )

od: 18.10.2011, do: 02.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3018, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 504.7 kB, typ: pdf

HPT AUCTION s.r.o oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 24.10.2011, do: 07.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o dobrovoľnej dražbe

3019, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 579.9 kB, typ: pdf

HPT AUCTION s.r.o oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 24.10.2011, do: 07.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3020, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 213.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania. ( stavba "Polyfunkčný objekt dom LE MONDE" )

od: 26.10.2011, do: 10.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o dražbe

3021, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 436.4 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 26.10.2011, do: 01.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3022, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 75.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Janošovský )

od: 26.10.2011, do: 10.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3023, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 84.9 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Naďa Hájičková )

od: 26.10.2011, do: 10.11.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3024, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 84.7 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Mária Silnicová )

od: 26.10.2011, do: 10.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3025, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 75.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Štefan Vengrín )

od: 26.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3026, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( adresát - Jana Brčíková )

od: 26.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3027, pridané: 26.10.2011, Martin , veľkosť: 94.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Filip Móric, Marek Móric )

od: 26.10.2011, do: 10.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3028, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 77.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Alexandra Junasová )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3029, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 75.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Kubov )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3030, pridané: 27.10.2011, Martin , veľkosť: 74.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Karol Fujak )

od: 27.10.2011, do: 11.11.2011

DOKUMENT