titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

verejná vyhláška

2971, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 80.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Helena Sušienková )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2972, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 73.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Viera Savková )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2973, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 73.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2974, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 76.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Dušan Kormančík )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2975, pridané: 04.10.2011, Martin , veľkosť: 73.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Valko )

od: 04.10.2011, do: 19.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2976, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Jozef Facuna )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2977, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 76.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Sopóci, Marián Pompa )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2978, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Branislav Lenča )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2979, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 76.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ľuboš Gíreth )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2980, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zuzana Karlíková )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2981, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Miroslav Rohoň )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2982, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 74.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2983, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 97.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Valéria Radičová s rod. /8 občanov/ )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

2984, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.10.2011 trvalý pobyt občana. ( Marek Cipár )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2985, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 78.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Kušnierik )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2986, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát- Eva Žilinská )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2987, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 81.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Margita Minarská )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2988, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 81.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Štefan Mikul )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2989, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 78.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ivan Špaňár )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2990, pridané: 07.10.2011, Martin , veľkosť: 210.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje oznámenie o začatí stavebného konania a stanovenie lehoty na uplatnenie námietok a pripomienok. ( stavba "Bytový dom Volgogradská ul., Martin-Priekopa - čas SO 04 - horúcovodná prípojka" )

od: 07.10.2011, do: 24.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2991, pridané: 10.10.2011, Martin , veľkosť: 153.4 kB, typ: pdf

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina doručuje verejnou vyhláškou pozvánku na ústne pojednávanie. ( stavba "Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov 1.stavba, 1.kazeta" )

od: 10.10.2011, do: 25.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2992, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 75.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Katarína Dudášová )

od: 11.10.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2993, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 75.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Ďakulič )

od: 11.10.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2994, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 75 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Zdenka Facunová )

od: 11.10.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2995, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 77 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Michal Kubošník, Peter Kubošník )

od: 11.10.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2996, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 75.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Martin Orlický, Milan Gregor )

od: 11.10.2011, do: 26.10.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

2997, pridané: 11.10.2011, Martin , veľkosť: 72.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Radoslav Fillo )

od: 11.10.0201, do: 26.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2998, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 75.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Lucia Lacková )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

2999, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 75.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Juraj Kaňa )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3000, pridané: 14.10.2011, Martin , veľkosť: 73.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Juraj Argay )

od: 14.10.2011, do: 31.10.2011

DOKUMENT