titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

271, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Róbert Konček, nar. 14.9.1968 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

272, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 62.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Dana Krupčíková, nar. 27.11.1974, Lukáš Krupčík, nar. 15.12.1997 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

273, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Viktor Zemančok, nar. 25.4.1934, Emília Zemančoková, nar. 21.2.1961 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

274, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 61.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Jozef Levák, nar. 28.9.1970 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

275, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Ladislav Jonáš, nar. 3.12.1963 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

276, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 62.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Jana Horníková, nar. 26.6.1969, Richard Horník, nar. 12.12.1992 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o trvalom pobyte

277, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 61.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( Ján Debnár, nar. 15.6.1961 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

278, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 66.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Jozef Cicka, nar. 13.3.1962 /5 občanov/ )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

279, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 72.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 5.2.2009 trvalý pobyt občana ( rod. Ivety Michulkovej, nar. 9 občanov/ )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

280, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.2.2009 trvalý pobyt občana ( Gabriel Šereš, nar. 25.12.1979 )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

281, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 335.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania a pozvánku na na ústne pojednávanie ( stavba "Bytový dom" )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

282, pridané: 09.02.2009, Martin , veľkosť: 491.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje začatie územných konaní líniových stavieb ( Martico - Výstavba optickej siete Martin Košúty, Martico - Výstavba optickej siete Martin Sever )

od: 09.02.2009, do: 23.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

283, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 1021.9 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania (  )

od: 11.02.2009, do: 20.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

284, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 86.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Nátny, nar. 22.8.1956 )

od: 11.02.2009, do: 25.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

285, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ing. Karol Migra, nar. 16.9.1956 )

od: 11.02.2009, do: 26.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

286, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 59.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anna Bražinová, nar. 22.1.1973 )

od: 11.02.2009, do: 26.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

287, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti /2x/ ( adresát - Milan Srňan, nar. 30.9.1959 )

od: 11.02.2009, do: 26.02.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

288, pridané: 11.02.2009, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Matovič, nar. 15.1.1966 )

od: 11.02.2009, do: 26.02.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

289, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 258.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vydáva verejnou vyhlášku oznámenie o začatí stavebného konania ( stavba "Rekonštrukcia HV na ul. P. O. Hviezdoslava, prepoj na HV na križovatke ulíc A.Pietra-Thurzova a prepoj na HV na ul. P.Novomeského  )

od: 17.02.2009, do: 03.03.2009

DOKUMENT

príloha č. 1

290, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 641 kB, typ: pdf

príloha č. 1 k verejnej vyhláške - oznámenie o začatí stavebného konania (  )

od: 17.02.2009, do: 03.03.2009

DOKUMENT

príloha č. 2

291, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 126.4 kB, typ: pdf

Príloha č. 2 k verejnej vyhláške - oznámenie o začatí stavebného konania (  )

od: 17.02.2009, do: 03.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

292, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 109.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou preloženie zámeru ( "Obytný súbor "Bilbao" - Martin Veľká hora II." )

od: 17.02.2009, do: 09.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

293, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Marta Šaková, nar. 1937 )

od: 17.02.2009, do: 04.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

294, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 84.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Július Garan, nar. 3.3.1953 )

od: 17.02.2009, do: 03.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

295, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Anton Balún, nar. 15.2.1968 )

od: 17.02.2009, do: 03.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

296, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Miškoci, nar. 16.10.1976 )

od: 17.02.2009, do: 04.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

297, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Facuna, nar. 12.11.1981 )

od: 17.02.2009, do: 04.03.2009

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

298, pridané: 17.02.2009, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Stanislav Minársky - NIBA )

od: 17.02.2009, do: 04.03.2009

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

299, pridané: 18.02.2009, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu ( Pivko Peter, Mária Pivková )

od: 18.02.2009, do: 04.03.2009

DOKUMENT

verejná vyhláška

300, pridané: 20.02.2009, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje verejnou vyhláškou doručenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Martine, týkajúce sa činnosti ( "Obchodné centrum Martin Košúty )

od: 19.02.2009, do: 15.03.2009

DOKUMENT