titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o dražbe

1, pridané: 05.11.2008, Martin , veľkosť: 304.5 kB, typ: pdf

Dražobná a realitná spoločnosť Mionex, s.r.o. oznamuje konanie dražby ( Hotel LUNA, dňa 5.12.2008 o 15,00 hod. )

od: 05.11.2008, do: 05.12.2008

DOKUMENT

ponuka na odpredaj nuhnuteľnosti

2, pridané: 06.11.2008, Martin , veľkosť: 84.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ponúka na odpredaj ( časť pozemku parc.č. KN 316/4, k.ú. Martin )

od: 06.11.2008, do: 20.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3, pridané: 06.11.2008, Martin , veľkosť: 63.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 6.11.2008 trvalý pobyt občana ( Norbert Fabian, nar. 16.08.1989 )

od: 06.11.2008, do: 20.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

4, pridané: 06.11.2008, Martin , veľkosť: 96.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Danko )

od: 07.11.2008, do: 21.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

5, pridané: 06.11.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Herák, nar. 7.12.1954 )

od: 06.11.2008, do: 21.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

6, pridané: 06.11.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rastislav Haščák, nar. 8.7.1982 )

od: 06.11.2008, do: 21.11.2008

DOKUMENT

Verejná vyhláška

7, pridané: 10.11.2008, Martin , veľkosť: 980.5 kB, typ: pdf

Začatie územných konaní líniových stavieb ( FTT_MT_03 Výstavba optickej siete Martin Košúty, FTT_MT_04 Výstavba optickej siete Martin Sever )

od: 10.11.2008, do: 25.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

8, pridané: 11.11.2008, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin vydáva verejnou vyhláškou oznámenie o predložení zámeru ( "Martin-Kalnô, rozšírenie skládky odpadov" )

od: 11.11.2008, do: 02.12.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

9, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 79.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Talapka )

od: 12.11.2008, do: 26.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 62.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.11.2008 trvalý pobyt občana ( Patrik Balogh, nar. 29.31990 )

od: 12.11.2008, do: 26.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

11, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Blahušiak, nar. 4.11.1968 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

12, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Emília Lukáčiková, nar. 4.5.1952 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

13, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 91 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Gabriela Buľková, nar. 16.11.1966 )

od: 12.11.2008, do: 26.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

14, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 59.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Gabriela Buľková, nar. 16.11.1966 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

15, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Peter Pentek, nar. 9.9.1980 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

16, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 77.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Josef Stašák )

od: 12.11.2008, do: 26.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

17, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Štefan Baláž )

od: 12.11.2008, do: 26.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

18, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Lucia Hulejová, nar. 15.7.1985 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

19, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát- Martin Škrovina, nar. 19.12.1962 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

20, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 59.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Jozef Senko, nar. 12.2.1963 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

21, pridané: 12.11.2008, Martin , veľkosť: 59.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Ján Filus, nar. 17.5.1955 )

od: 12.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

22, pridané: 13.11.2008, Martin , veľkosť: 59.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Milan Kunert, nar. 19.2.1958. )

od: 13.11.2008, do: 28.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

23, pridané: 13.11.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Roman Hrúz, nar. 1969 )

od: 13.11.2008, do: 28.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

24, pridané: 13.11.2008, Martin , veľkosť: 85.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát Ing. Milan Čičmanský, nar. 23.11.1964 )

od: 13.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

25, pridané: 13.11.2008, Martin , veľkosť: 88.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Vladislav Babka, nar. 8.6.1969 )

od: 13.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

verejná vyhláška

26, pridané: 13.11.2008, Martin , veľkosť: 87.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Rudolf Urbánek, nar. 20.2.1956 )

od: 13.11.2008, do: 27.11.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

27, pridané: 18.11.2008, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Jozef Cifra, nar. 14.3.1957 )

od: 18.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

28, pridané: 18.11.2008, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky ( adresát - Zuzana Rolincová, nar. 1.11.1976 )

od: 18.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

29, pridané: 18.11.2008, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Igor Vilk, nar. 5.5.1972 )

od: 18.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

30, pridané: 18.11.2008, Martin , veľkosť: 59.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti ( adresát - Emil Benko, nar. 8.3.1951 )

od: 18.11.2008, do: 03.12.2008

DOKUMENT