titulna > pozvánky VMČ

pozvánky VMČ


V prípade Vašeho záujmu sa zúčastniť zasadania VMČ kontaktujte predsedu VMČ Ing. Petra Haščíka (0908470017), alebo organizačnú referentku Janku Šalagovú (4204 215).


...späť na mestské časti