titulna > pozvánky VMČ

pozvánky VMČ


V prípade Vašeho záujmu sa zúčastniť zasadania VMČ kontaktujte predsedu VMČ Zitu Sekerkovú (0908902361), alebo organizačnú referentku Janku Šalagovú (4204 215).


...späť na mestské časti