titulna > pozvánky VMČ

pozvánky VMČ


V prípade Vašeho záujmu sa zúčastniť zasadania VMČ kontaktujte predsedu VMČ Ing. Petra Kašubu (0903567257), alebo organizačnú referentku Janku Šalagovú (4204 215).


...späť na mestské časti