titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 19.12.2014, Martin, poslanec: Mikula Juraj

k vedeniu mesta – k nezamestnanosti – či vedenie vedie rokovania s nejakými potencionálnymi investormi

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií