titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

paralelný tok na odtokoch – pred Turcom – niekto ho vypustil – ľudia tu mali záhrady – osloviť ObÚ ŽP resp. tých komu to patrí prečo došlo k vypusteniu tohto toku a jeho odstaveniu

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 24.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

schody do múzea sa rozpadávajú – urobiť tam reklamáciu

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 24.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

vykonať opakovaný stav. dozor na ul. J. Kráľa 46

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 24.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

preveriť situáciu súvisiacu so stánkom pod NC, ktorý už dlhodobo nie je prevádzkovaný – čie je to?

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na základe interpelácie poslanca Ing. Bernáta k stánku pod národným cintorínom, ktorý už dlhodobo nie je prevádzkovaný dáva majetkovoprávny odbor nasledovné stanovisko: Stánok, ktorý je dlhodobo nevyužívaný sa nachádza na Ul. Sklabinská - parc.č. KN-C 1847, k.ú. Martin (viď snímka z mapy). Predmetná parcela nie je vo vlastníctve mesta Martin. Podľa zistených skutočností na katasrálnom portále je vlastníkom pozemku fyzická osoba.


...iný dátum interpelácií