titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 3.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Špaňo

interpeloval p. prednostku - svetel.signalizácia na štvorprúdovej komunikácii – tu požadoval o úpravu na na blikajúcu zelenú – v akom je to štádiu vybavenie

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 3.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

k OKS a ÚHI – upraviť projektovú dokumentáciu na chodník na
Bystričku v zmysle rozhodnutia komisie , ktorá podporila vydanie
rozhodnutie,že bude zachovaných 5 ks líp v smere na kúpalisko

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 3.2.2014, Martin, poslanec: Ing. Bernát

schody na ul. B. Nemcovej – schodnice sú úplne rozsypané a je potrebné to upraviť

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií