titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 19.12.2013, Martin, poslanec: Kollár Rudolf

- k priestoru príjazdovej komunikácie (pri kruháku) – Jednota prisľúbila že tento priestor upravia a zatiaľ sa toto nezrealizovalo

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 19.12.2013, Martin, poslanec: Kollár Rudolf

- požiadal o riešenie problémových MsČ – prehradenie a oplotenie pozemku v ich MsČ - už dlhodobo sa tento stav nepodarilo riešiť

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií