titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Sekerková Zita

- na u. a. Pietra je umiestnený reklamný panel – bráni vo výhľade, či nie je Možné ho odstrániť

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Sekerková Zita

- chodník na ul. A. Pietra je v zlom stave - je vydutý a je tam strom , ktorý treba vyrúbať

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Bude zvolaná komisia na posúdenie priechodnosti chodníka, ktoré spôsobujú koreňové systémy pagaštana.


3, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Sekerková Zita

- medzi bytmi na ul. A. Pietra sú dva nedostavané objekty – zistiť čie je to a nájsť riešenia na odstránenie

stanovisko od: Mgr. Šugárová, funkcia: vedúca OMP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Sekerková Zita

k ul. ČA a Komenského – čo sa ide robiť s budovu Komenského 1(oproti vývoju)-je zdevastovaná

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


5, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Ing. Sovík

- v súvislosti s opravami ciest ul. Mamateja a ul. Rovnianka – hľadať možnosti ako sa brániť proti firmám, ktoré nedodržiavajú zmluvy a podmienky v nich uvedené – pripraviť sankčné opatrenia – informovať do konca januára 2014

stanovisko od: JUDr, Katnová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


6, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Ing. Sovík

prechod pre chodcov pri Compeli – je tu potrebné urobiť stredový ostrovček aj keď to je štátna komunikácia – požiadal p. prednostku, aby bol oslovený vlastník komunikácie s požiadavkou na vybudovanie ostrovčeka – informáciu podať do konca januára 2014

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


7, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: JUDr. Dobríková

navrhla pripraviť novelu rokovacieho poriadku – špecifikovať čo sa odprezentuje v bode rôzne a čo v interpeláciách

stanovisko od: Mgr. Šugárová, funkcia: vedúca OMP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Tieto dva body upravujú vecne dva okruhy: a) Bod rôzne – v rámci tohto bodu sa majú prerokúvať najmä rôzne podnety, príspevky či problémy menšieho významu, teda výsledkom by malo byť vecné vyriešenie otázky spadajúce pod kompetencie mesta. Oprávnenými vystúpiť v tomto bode nie sú iba poslanci. b) Bod interpelácie – v tomto bode môžu poslanci položiť kvalifikovanú otázku k činnosti mesta, na ktorú zodpovedá interpelovaný ihneď alebo v stanovenej lehote. Predmetom odpovede je v zásade poskytnutie informácií, vyjadrenie, stanovisko a pod. , nejde však o vecné riešenie problému v oblasti kompetencií mesta. Právo podať interpeláciu je dané iba poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na uvedené navrhujeme tieto dva body ponechať tak, ako sú.


8, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Juraj Mikula

k osvieteniu nám. Fr. Partizánov- či fy. Eurobulding už reagovala na reklamácie – prepojiť elektriku na ul. Zvolenská (pri pergolách)-občania sa sťažujú, že im tu nesvieti svetlo

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Poruchu osvetlenia odstránila spoločnosť Brandtner Fatra.


9, dátum interpelácie: 25.11.2013, Martin, poslanec: Bernát Jozef

- k pešej zóne - prebieha rekonštrukcia – nech stavebný dozor skontroluje
podkladové nerovnosti – rozpadnutá PS pri Orange a popri pošte a pred
VUB- nech sa zatiaľ aspoň zapieskujú tieto poškodené časti

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií