titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 23.9.2013, Martin, poslanec: Ing. J. Bernát

OKS – vyčistenie komunikácie v smere na Jahodnícky cintorín - chodník v smere na Bystričku – je tu skládka – požiadal o jej odstránenie

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 23.9.2013, Martin, poslanec: JUDr. Dobríková

- k ceste , ktorá spája mestskú časť Sever-Kšúty a obchodné centrum Tulip – opraviť verejné osvetlenie – zfunkčniť ich – aj upraviť cestu a okolie

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií