titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 29.7.2013, Martin, poslanec: PaedDr. Vons

- pri galérii je trávnatý pás a je neudržiavaný – je potrebné ho vysadiť a skultúrniť

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 29.7.2013, Martin, poslanec: PaedDr. Vons

- požiadal o kosenie chodníka popod reštaurácii Koliba

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 29.7.2013, Martin, poslanec: PaedDr. Vons

k ul. Kratinovej – občania sa sťažujú na prašnosť - žiadajú aspoň polievať

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

na interpeláciu reagoval na MsZ p. primátor, ktorý konštatoval, že na ul. Kratinova sa bude do týždňa pokračovať (čaká sa na špeciálny stroj)- bolo zabezpečené polievanie tohto úseku a takisto tu budú zosilnené aj policajné hliadky regulujúce dopravu


4, dátum interpelácie: 29.7.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát

k zrekonštruovanému krížu na NC – je olúpaný – bolo by potrebné to opraviť

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 29.7.2013, odpoveď:

na MsZ reagoval p. viceprimátor Lilge v tom zmysle, že práce vykonávané na NC zatiaľľ neboli ukončené a ani mestom prevzaté


...iný dátum interpelácií