titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 29.4.2013, Martin, poslanec: MUDr. Fedor

ul. Goliana – výrub stromov – medzi chodníkom ostali neupravené

stanovisko od: Ing. Mráziková , funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Pne po výruboch stromov v zelenom páse je možné jedine vyfrézovať , pretože trhaním pňov by došlo k narušeniu plynového potrubia uloženého v zemi . Frézovanie pňov by zabezpečovalo mesto, na vlastné náklady z dôvodu neoprávnených výsadieb na pôvodnom plynovom potrubí. Zákon č. 656/ 2004 o energetike § 10, ods.1, písm. b). Frézovanie pňov dokáže mesto zabezpečiť cez spoločnosti zaoberajúce sa touto činnosťou.


...iný dátum interpelácií