titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 21.1.2013, Martin, poslanec: Adamko Tibor

požiadal ÚHA o informácie v akom stave je schvaľovací proces trvalého dopravného riešeia v súvislosti s kruhovým objazdom v Košútoch-žiada o písomnú informáciu

stanovisko od: Mgr.art. Dúbravec, funkcia: riaditeľ ÚHA, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 21.1.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

k OKS – od divadla po poštu je cca 50 dlaž.kostiek uvoľnených-je potrebné to zapieskovať

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Poškodená dlažba na III. etape Pešej zóne (pred Poštou) sa bude opravovať v rámci uplatnenej reklamácie u zhotoviteľa.


...iný dátum interpelácií