titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 12.12.2012, Martin, poslanec: Torok Peter

vyzval kompetentných na údržbu schodov v Záturčí – pešieho plato – stal sa tam smrteľný úraz

stanovisko od: Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 8.1.2013, odpoveď:

Pešie plateau v mestskej často Záturčie je zahrnuté do Mestského operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií od sezóny 2007/2008 a zimná údržba schodov na pešie plateau je vykonávaná v súlade s Mestským operačným plánom zimnej údržby schváleným Mestským zastupiteľstvom.


...iný dátum interpelácií