titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 22.10.2012, Martin, poslanec: Ing. Peter Špaňo

interpeloval p. primátora v súvislosti so železničnou stanicou v Martine – tento objekt nerobí dobré meno mestu – je potrebné ju zrekonštruovať – spochybnil argumenty zástupcov železníc, že nie sú na to finančné prostriedky

stanovisko od: Mgr.art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 22.10.2012, odpoveď:

reagoval na interpeláciu s konštatovaním, že minulý týždeň kontaktoval riaditeľa železníc a navrhol vyvolať rokovania aj v súvislosti s rekonštrukciou žel.stanice ako aj riešenie žel.priecestia v Priekope pri novej budove Neografie


2, dátum interpelácie: 22.10.2012, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

požiadal o lepšie zvýraznie – vhodnejšie riešenie priechodu pri ZŠ Jahodnícka v smere na Ľadoveň

stanovisko od: Ing. Mráziková Jaroslava, funkcia: vedúca odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií