titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 18.6.2012, Martin, poslanec: p. Adamko

požiadal ÚHA, aby informoval VMČ o situácii na kruhovej križovatke v Košútoch – či sa ide s tým niečo robiť

stanovisko od: Mgr. art. Dúbravec, funkcia: riaditeľ ÚHA, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií