titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.5.2012, Martin, poslanec: Mgr. Sukup

OKS – poukázal na neporiadok na ul. Jilemnického 33 – fontána

stanovisko od: Ing. Bielik, funkcia: poverený vedením OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 28.5.2012, Martin, poslanec: Bc. Mikula

MsP – či by sa policajti nemohli viac zdržiavať na prechodoch

stanovisko od: Špánik Ivan, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 28.5.2012, Martin, poslanec: Bc. Mikula

k cyklotrasám – či uvažujú osloviť aj nadnárodné spoločnosti o spoluúčasť

stanovisko od: Ing. Bobrovská, funkcia: vedúca oddelenia CR aZV, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 28.5.2012, Martin, poslanec: Ing. Kollár

- OKS - chýbajúce označenie ostrovčeka na križovatke na Podháj

stanovisko od: Ing. Bielik, funkcia: poverný vedením OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


5, dátum interpelácie: 28.5.2012, Martin, poslanec: Ing. Kollár

OKS - poškodené oplotenie na moste na Podháj (na slimáku

stanovisko od: Ing- Bielik, funkcia: poverený vedením OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií