titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.5.2012, Martin, poslanec: Ing. Kollár

OKS - k doprave – riešenie problému k obchádzkovým trasám na ul.
Záborského s ul. P.O. Hviezdoslava – pred vilkou parkujú osobné autá –
doporučuje aby sa na toto pozrelo, aby nedošlo ku kolízii – zamedzenie
státia na chodníku

stanovisko od: Ing. Bielik, funkcia: povere ný vedením OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií