titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 12.4.2012, Martin, poslanec: JUDr. Dobríková Zuzana

prečo nie sú umiestnené malé smetné nádoby na pešej zóne a či je možné umiestniť lavičky v parku pri Hoteli Turiec

stanovisko od: Ing. Bielik Ivan, funkcia: poverený vedením odboru komunálnych služ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-lavičky v počte 5 ks boli dodané do Hviezdoslavovho parku a odpadkové koše pred Divadlom v počte 2 ks budú umiestnené dňa 28.5.2012


2, dátum interpelácie: 12.4.2012, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

p. hlavný kontrolór – skontrolovať aj iné rekladmné agentúry na území mesta Martin-preveriť zmluvy – na jeho pripomienku reagoval p.primátor, a požiadal ho , aby táto úloha bola uložené prednostke MsÚ

stanovisko od: JUDr. Katinová Katarína, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 12.4.2012, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

žiada písomne-prečo na stavbe pred II. budovou Matice slov. je použitý makadam z vápenca

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: 17.4.2012, odpoveď:

Zhotoviteľ Euro-building ,a.s., Bratislava používa pri realizácii stavby „Rekonštrukcia a modernizácia mestských častí Martin – Sever“ ako podkladovú vrstvu pod cementovú stabilizáciu prírodné kamenivo od výrobcu Bekam, s.r.o., Považský Chlmec. Kvalitu používaného materiálu dokladoval zhotoviteľ certifikátmi kvality a vyhláseniami o zhode, ktoré prikladáme v prílohe. Uvedené skutočnosti boli telefonický overené a potvrdené zástupcami spoločnosti Bekam, s.r.o., že materiál je vhodný pre účely tejto stavby. O použití tohto kameniva boli informovaní aj projektanti stavby.


...iný dátum interpelácií