titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 21.3.2012, Martin, poslanec: Ing. Jozef Bernát

- OKS – žiada informáciu ako bude zabezpčená čistota fontán - písomne

stanovisko od: Ing. Ivan Bielik, funkcia: poverený vedením odboru komun.služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

- V rozpočte na rok 2012 sú vyčlenené fin. prostriedky na prevádzku fontán vo výške 500 € tieto prostriedky sú určené na prevádzku 2 ks picích fontán. V prvej zmene rozpočtu je požiadavka na navýšenie fin. prostriedkov vo výške 35 000.-€, ktorá by zabezpečila chod fontán v meste Martin. Starostlivosť o prevádzku v zmysle zmluvy vykonáva firma Brantner Fatra. V prípade, že nebudú vyčlenené fin. prostriedky, vyčistenie fontán budú zabezpečovať aktivační pracovníci.


2, dátum interpelácie: 21.3.2012, Martin, poslanec: Mgr. Martin Sukup

k očiste mesta – cintorín na Severe (záturčiansky) – schádzajú sa tam mladí ľudia, ktorí tam robia neporiadok – MsP by ich mala odtiaľ poslať preč- zamedziť, aby sa tu zdržiavali

stanovisko od: Mgr. Špánik Ivan, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 21.3.2012, Martin, poslanec: Ing. Jozef Bernát

k čistote na Severe –interpeloval OKS – pracovníci VPP nech kontaktujú VMČ čo chcú realizovať-aké majú priority

stanovisko od: Ing. Bielik Ivan, funkcia: poverený vedením odbrou komun.služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 21.3.2012, Martin, poslanec: Mgr. Martin Sukup

mesto by sa malo zapojiť do projektu- oficiálnej akcie Ministerstva ŽP – (Vyčistime Slovensko) – bola tu možnosť zapojiť sa aj minulý rok a či tak hodláme urobiť v r. 2013

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií