titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.11.2011, Martin, poslanec: JUDr. Dobríková

prečo bola osadená stará aut. zastávka pri novom stredisku v Košútoch- nebolo cieľom mesta zabezpečiť jednotnosť autobusových zastávok ?

stanovisko od: Ing. Plžík Vladimír, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Autobusový prístrešok bol daný na autobusovú zastávku z dôvodu, že ide o dočasné riešenie križovatky a až po definitívnom vyriešení križovatiek v tomto úseku bude osadený nový autobusový prístrešok zazmluvnenou firmou EuroAWK. Daný úsek cesty I/65 – Jilemnického je v riešení, okružná križovatka ako i napojenie OC Campo di Martin je dočasné.


2, dátum interpelácie: 24.11.2011, Martin, poslanec: JUDr. Dobríková

požiadala o osveltenie-zvýraznenie ul. priekopská (medzi Košútmi, Priekopou) a takisto označiť aj trojuholník(križovatka z Ul. priekopská na cestu I. triedy E50 zo Žiliny

stanovisko od: Ing. Plžík, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na základe požiadavky mesta Správa ciest ŽSK, ktorá je správcom uvedenej cesty nainštalovala začiatkom decembra 2011 stĺpiky zvýrazňujúce uvedený ostrovček. V prvom štvrťroku 2012 SC ŽSK nainštaluje na ceste od Tulipu po Priekopu stĺpiky s reflexným označením a mesto v roku 2012 dorieši osvetlenie daného trojuholníka.


...iný dátum interpelácií