titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.10.2011, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

OKS – požiadal, aby bol daný do poriadku chodník medzi rohom ul. Bernoláka a Bottova – pri tatranábytku

stanovisko od: Ing. Plžík, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

Chodník bol 3. a 4.11.2011 pokosený a následne pozametaný.


...iný dátum interpelácií