titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 29.9.2011, Martin, poslanec: PaedDr. Peter Vons

v akom stave sú práce na Severe - aký hrozý sklz

stanovisko od: Povoda Vladimír, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

- K tejto interpelácii je spracovaná inf. správa, ktorá je predmetnom rokovania októbrového MsZ


2, dátum interpelácie: 29.9.2011, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

skontrolovať stav pešej zóny - fontány nie sú sprevádzkované, dlaždice sú uvoľnené

stanovisko od: Plžík Vladimír, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Oprava pešej zóny bola vykonávaná v priebehu roka a prebieha i v súčasnosti. Fontány na pešej zóne boli sprevádzkované v letných mesiacoch a to - picia z prostriedkov mesta a ostatné fontány na pešej zóne a v Hviezdoslavovom parku na náklady inej právnickej osoby.


...iný dátum interpelácií