titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 14.6.2011, Martin, poslanec: PaedDr. Peter Vons

Na stránke mesta nie sú aktuálne veci – treba to aktualizovať

stanovisko od: JUDr. Katarína Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 14.6.2011, Martin, poslanec: Martin Sukup

Kedy bude dokončená úprava okolia v oblasti kultúrneho móla na pešej zóne

stanovisko od: Ing. Vladimír Plžík, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Terénne úpravy okolo divadelného móla na základe dohody zabezpečil súkromný investor na vlastné náklady. Ukončené boli k 3. augustu 2011.


...iný dátum interpelácií