titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 22.9.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Požiadal Odbor komunálnych služieb o vysvetlenie, na Ul. Dullová (koniec Martina a začiatok Vrútok), počas dažďov vznikali problémy s veľkými mlákami. Vhodné by bolo relizovať dažďové vpuste resp. odkanalizovať. Požiadal aby bolo občanom navrhnuté riešenie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2010, odpoveď:

Na základe telefonického rozhovoru s p. Majdom ( 21.10.2010) bolo upresnené, že spoločná obhliadka sa uskutoční na výzvu p. Majdu, až keď bude možné uvedený problém zdokumentovať (keď naprší).


...iný dátum interpelácií