titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.8.2010, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Požiadal úrad o vyzvanie majiteľa nehnuteľnosti CBA – zásobovaním znečisťujú ulice v ich MsČ – osloviť ho, aby riešil okolie tohto objektu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.9.2010, odpoveď:

Majiteľa sme vyzvali na zjednanie nápravy, uvedené bude odbor priebežne kontrolovať.


2, dátum interpelácie: 26.8.2010, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Ako sa realizuje odstraňovanie dopr. značiek v meste ?

stanovisko od: Plžik Vladmír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.9.2010, odpoveď:

Realizuje sa na základe doporučenia príslušnej mestskej časti a vyjadrenia dopravného inšpektorátu, prípadne na základe dopravnej situácie so súhlasom ODI PZ SR.


3, dátum interpelácie: 26.8.2010, Martin, poslanec: Adamicová Katarína Doc. MUDr.

Požiadala OKS o opravu zastávky na ul. Jesenského v smere na Bystricu (mali by sa označiť aj smery)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.9.2010, odpoveď:

Zastávka opravená, smery vyznačené do 24.9.2010.


4, dátum interpelácie: 26.8.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Odstrániť závady na pešej zóne.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.9.2010, odpoveď:

Začiatkom roka 2010 závady odstraňovala firma Sates Morava. V súčasnosti závady na pešej zóne priebežne opravuje firma Skanska a.s. Bratislava, opravy sú závislé od klimatických podmienok.


...iný dátum interpelácií