titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K zástavbe na konečnej autobusu č. 7 – opraviť zastávku.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

Firma Brantner Fatra s.r.o. Martin zlikviduje zástavku na Ul. Medňanského a všetky potrebné prvky (plechy, lavičky) sa použijú na opravu zástavky na Ul. Nákladné nádražie – M. Dulu v mestskej časti Priekopa v termíne do 15.8.2010.


2, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K produkcii hlučnej hudby – sú zariadenia, ktoré vo svojich zariadeniach púšťajú nahlas hudbu a rušia občanov žijúcich v ich okolí.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

Denne je k tejto problematike zabezpečený a nastavený výkon služby tak, aby riešil uvedené podnety a tieto aj rieši. MsP reaguje a rieši každý podnet týkajúci sa rušenia občanov hlasnou hudbou.


3, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K riešeniu hlučných prevádzok – v rámci nútenej kontroly sme zistili porušovanie hlučnosti – upozorniť MsP , aby profesionálnejšie postupovali.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Požiadal o informáciu prečo nie sú funkčné fontány - dať ich do prevádzky.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor , dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

K fontánam dodal, že tieto sa v rozpočte vypustili z dôvodu pomerne vysokých nákladov.


5, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Kosenie na Ľadovni III. – nie sú tam hrabači po kosení – dbať na kvalitu týchto prác .

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor , dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

Počas tohto obdobia bol problém s kosením na Ľadovni – bolo to z dôvodu zlých klimatických podmienok.


6, dátum interpelácie: 1.7.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpelácia k výstavbe nového Tesca na Ľadovni – v zápise nie sú akceptované požiadavky a pripomienky VMČ

stanovisko od: Dúbravec Róbert Mgr. art., funkcia: riaditeľ ÚHA Martin, dátum odpovede: 1.7.2010, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií