titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.1.2010, Martin, poslanec: Adamicová Katarína MUDr. Doc. Phd

Interpelovala OKS – požiadala, aby pri jarnej očiste mesta bolo
zhrnuté a zlikvidované napadané lístie na trávnatých plochách hlavne v okolí ul. Michaelliho na Ľadovni .

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 12.2.2010, odpoveď:

Vyhrabanie trávnatých plôch od napadaného lístia, jeho odvoz a uskladnenie na skládke TKO sa bude vykonávať na plochách v okolí ulice Michaeliho v jarnom období akonáhle bude povrch trávnatých plôch nepremáčaný, obschnutý, lístie uvoľnené a terén sprístupnený vstupu na plochy. Pri zahájení ako aj ukončení týchto prác bude predseda mestskej časti informovaný pracovníkom MsÚ Martin.


...iný dátum interpelácií