titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.10.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Požiadal prednostku úradu , aby sa dal do poriadku úsek od ul. A. Kmeťa – (roh) ako sa ide k autobusovej stanici – urobiť poriadok na chodníkoch

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.11.2008, odpoveď:

Poriadok na chodníkoch sa vykonáva priebežne, pričom Ulica A. Kmeťa je zametaná približne každé dva týždne /upresnené podľa potreby/. Uprataná bola v 45. týždni /týždeň po MsZ/ a naposledy bola pozametaná v 46. a 47. týždni. Konkrétne roh tejto ulice smerom k autobusovej stanici bol naposledy uprataný 18.11.2008 na základe uzavretej zmluvy firmou Brantner Fatra s.r.o. Martin.


...iný dátum interpelácií