titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.8.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

V zmysle zápisu VMČ zopakovať výber dodávateľa na realizáciu projektu flámska cyklotrasa – z dôvodu že bola vysúťažená príliš vysoká cena – žiada o zmenu budúcich dodávateľov - neuvádzať tých, ktorí už boli.

stanovisko od: Mráziková Jarmila Ing., funkcia: referent pre verejné obstarávanie, dátum odpovede: 17.9.2008, odpoveď:

Na realizáciu projektu flámska cyklotrasa bol zopakovaný výber dodávateľa. Oslovené boli iné stavebné spoločnosti ako v predchádzajúcom výbere. V súčasnej dobe sa čaká na predloženie ich cenových ponúk.


...iný dátum interpelácií