titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 31.7.2008, Martin, poslanec: Markovič Milan, Ing.

Požiadal o opravu komunikácie na ul. Hviezdoslavova, kde sa nachádza na ceste preliačina.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 18.8.2008, odpoveď:

Preliačina bola opravená v 33. týždni.


2, dátum interpelácie: 31.7.2008, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana

Opakovane požiadala odbor komunálnych služieb zvýrazniť prechod pre chodcov na ulici Jilemnického.

stanovisko od: Plžik Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 18.8.2008, odpoveď:

Prechody na Jilemnického nie je možné zvýrazniť. Na rokovaní 10.6.2008 za účasti predsedu komisie pre výstavbu a dopravu MsZ Martin a vedúceho odboru komunálnych služieb MsU Martin zástupcovia DI PZ SR v Martine i Krajského úradu pre cestnú dopravu a komunikácie v Žiline vyjadrili nesúhlasné stanovisko s prezentovaným zámerom mesta zvýrazniť prechody pre chodcov červenou farbou /Ul. Jilemnického, Ul. Francúzskych partizánov ai/, nakoľko toto riešenie nie je v súlade s platnou vyhláškou.


...iný dátum interpelácií