titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 20.12.2007, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

- interpeloval odbor komunálnych služieb - časti mesta sú dlhodobo znečisťované a zo strany mesta opakovane neriešené – napr. kontajner , ktorý bol pri závode na M.H. sa odviezol a dal sa k bráne cintorína a tu nemá čo robiť a súčasne pri závore na ceste na M.H. sa hromadí odpad
- požiadal, aby vedenie mesta v budúcnosti riešilo aj vianočnú výzdobu do okrajových častí
-zaoberať sa odstránením odpadu pod partizánskym cintorínom

stanovisko od: Rovňáková Mária, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 14.1.2008, odpoveď:

- Na základe fyzickej obhliadky, za účasti zástupcu mesta ing. Ivana Bielika, poslanca ing. Petra Kašubu, zástupcu fi. Brantner Fatra s.r.o. ing. Miroslava Hrušča a Vašej, bolo dohodnuté, že veľkokapacitný kontajner z parkoviska cintorína K.Hviezda, bude premiestnený podľa dohody , na začiatok oddychovej zóny pri vstupe do lesoparku Jedľoviny. Predmetný kontajner bol premiestnený dňa 15.1.2008.
- Vianočná výzdoba do okrajových častí bola riešená už cez Vianoce 2007-08, aspoň čiastočne v rámci možností. Pokiaľ bude v roku 2008 pridelených viac finančných prostriedkov odzrkadlí sa to aj na vianočnej výzdobe v okrajových častiach.
- Pod partizánskym cintorínom sa nachádzajú 3 ks 1100 l kontajnerov. Na základe požiadavky VMČ v októbri 2007 tu bol umiestnený veľkokapacitný kontajner od 11.10.2007 do 31.10.2007 . Počas tohto obdobia v ňom bolo 0,18 t odpadu( vážny lístok zo skládky odpadu ). Na základe tejto skúsenosti bol predmetný kontajner stiahnutý.


2, dátum interpelácie: 20.12.2007, Martin, poslanec: Kollár Rudolf Ing.

Požiadal náčelníka MsP ohľadom problematického výjazdu vozidiel z centra od hotela Turiec na Ul. Hviezdoslavova, aj medzi sviatkami by sa mal robiť monitoring.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 20.12.2007, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 20.12.2007, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

- požiadal prednostku MsÚ aby vstúpila do jednania s predsedom OSBD ohľadom zatepľovania bytových domov na Ul. Makovického.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 20.12.2007, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií