titulna > Fotogaléria > Fotografie zamestnancov mesta > Projekt vzdelávania zamestnancov

fotogaléria


V kategórii Projekt vzdelávania zamestnancov sa nachádza 10 fotiek. Prečítané: 2169 x Mesto Martin realizovalo projekt vzdelávania zamestnancov s názvom Mesto Martin – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom. Tento projekt sa realizoval z fondou EÚ s podporou Európskeho sociálneho fondu a Sociálnej implementačnej agentúry v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt trval 20 mesiacov, Zmluva o NFP bola podpísaná v marci 2009. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 446 013,70 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre vykonávanie pracovných povinností v rámci poskytovania služieb občanom mesta Martin. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Projekty, projekt vzdelávania.

Kurz IKT

Kurz IKTKurz zameraný na získanie zručností pri práci s Informačným systémom samosprávy (CG ISS).

Veľkosť: 306 kB

Kurz IKT

Kurz IKTKurz zameraný na získanie zručností pri práci s Informačným systémom samosprávy (CG ISS).

Veľkosť: 227.4 kB

Jazykové vzdelávanie

Jazykové vzdelávanieZáverečné posedenie účastníkov kurzu Anglického jazyka po jeho úspešnom absolvovaní.

Veľkosť: 415.7 kB

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnostiJedným z kurzov bol aj kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov.

Veľkosť: 281.7 kB

Ako implementovať projekty z fondov EÚ.

Ako implementovať projekty z fondov EÚ.Špecifické vzdelávanie v oblasti získavania prostriedkou z fondou EÚ a implementácie projektov zo štrukturálnych formdov.

Veľkosť: 329.6 kB

Kurz opatrovateľstvo

Kurz opatrovateľstvoV rámci projektu si opatrovateľky doplnili kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej činnosti.

Veľkosť: 259.3 kB

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnostiJedným z kurzov bol aj kurz zameraný na rozvoj komunikačných zručností zamestnancov.

Veľkosť: 201.5 kB

Rozvoj ľudských zdrojov

Rozvoj ľudských zdrojovJedným z kurzov z oblasti rozvoja ľudských zdrojov bol aj kurz zameraný na aplikáciu ustanovení Zákonníka práce.

Veľkosť: 250.5 kB

Konferencia - záverečné vyhodnotenie projektu

Konferencia - záverečné vyhodnotenie projektuPri príležitosti ukončenia projektu vzdelávania sa konala vo veľkej zasadačke mestského úradu konferencia za účasti preškolených zamestnancov.

Veľkosť: 280 kB

Konferencia - záverečné vyhodnotenie projektu

Konferencia - záverečné vyhodnotenie projektuPri príležitosti ukončenia projektu vzdelávania sa konala vo veľkej zasadačke mestského úradu konferencia za účasti preškolených zamestnancov.

Veľkosť: 269.5 kB