titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie > Ocenenia občanov mesta v roku 2010

fotogaléria


V kategórii Ocenenia občanov mesta v roku 2010 sa nachádza 18 fotiek. Prečítané: 3228 x Dňa 11. 11. 2010 sa v divadelnej sále Národného domu v Martine konalo slávnostné odovzdávanie verejných uznaní osobnostiam mesta Martin. Uznanie v podobe cien „Čestné občianstvo mesta Martin“, „Cena primátora mesta Martin“, „Cena mesta Martin“ a „Cena dobrovoľníka mesta Martin“, odovzdali predstavitelia vedenia mesta 11 občanom mesta Martin. Výnimočný večer moderovala Zuzana Kmeťová, ktorá úvodnými slovami privítala všetkých prítomných a vedenie mesta na čele s primátorom mesta Martin Andrejom Hrnčiarom, zástupcom primátora mesta Martin Milanom Malíkom a prednostkou MsÚ v Martine Katarínou Katinovou. V rámci tohto podujatia prebehlo odovzdanie ročného zápisu kroniky mesta Martin za rok 2009. Kronika vzišla z pera kronikárky mesta Martin, PhDr. Kataríny Tomášovej. K príjemnej atmosfére prispelo vystúpenie speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum a ľudovej hudby pod vedením Ing. Dušana Tumu. Hudobníci sa prezentovali spolu so speváckou skupinou Priekopčanka. Spev neskôr vystriedal tanec v podaní žiačok zo ZUŠ v Martine.

Pohľad na dary pre ocenených

Pohľad na dary pre ocenenýchOcenenia - kytice, plakety a obrazy.

Veľkosť: 128.8 kB

Moderátorka podujatia

Moderátorka podujatiaSlávnostný večer moderovala Zuzana Kmeťová.

Veľkosť: 101.7 kB

Pohľad na hostí

Pohľad na hostíPohľad na hostí v divadelnej sále Národného domu v Martine.

Veľkosť: 165.6 kB

Cantica Collegium Musicum

Cantica Collegium MusicumVystúpenie speváckeho komorného zboru Cantica Collegium Musicum.

Veľkosť: 170.8 kB

Ocenenie pre Bernarda Abraháma

Ocenenie pre Bernarda AbrahámaPreberanie ceny „Čestné občianstvo mesta Martin“, ktorá bola udelená za prehlbovanie vzájomných francúzsko – slovenských vzťahov a za zviditeľňovanie mesta Martin v zahraničí. Ocenenie získal Bernard Abrahám. Ten sa žiaľ podujatia nemohol zúčastniť. Cenu prebrali navrhovatelia na ocenenie Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD. a MVDr. Vladimír Hanzlík.

Veľkosť: 130.7 kB

Ocenenie pre Dušana Tumu

Ocenenie pre Dušana Tumu„Cenu primátora mesta Martin“ si prevzal primáš ľudových hudieb, Ing. Dušan Tuma. Udelená mu bola za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti umeleckej a kultúrnej činnosti.

Veľkosť: 64.2 kB

Ocenenie pre Ľubomíra Vaňka

Ocenenie pre Ľubomíra VaňkaZa záslužnú činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obyvateľov mesta Martin bol „Cenou primátora mesta Martin“ ocenený náčelník Mestského hasičského zboru, Ľubomír Vaňko.

Veľkosť: 45.7 kB

Ocenenie pre Gizelu Ferenczovú

Ocenenie pre Gizelu Ferenczovú„Cenu mesta Martin“ za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo verejnoprospešnej činnosti, ktoré prispeli k rozvoju mesta Martin, získala Mgr. Gizela Ferenczová.

Veľkosť: 76.6 kB

Ocenenie pre Martina Ferenčíka

Ocenenie pre Martina FerenčíkaMgr. Martin Ferenčík bol ocenený „Cenou mesta Martin“ za vynikajúce tvorivé výkony najmä v oblasti pedagogickej, výchovnej, športovej a verejnoprospešnej činnosti.

Veľkosť: 53.9 kB

Ocenenie pre Michala Kováča

Ocenenie pre Michala Kováča„Cena mesta Martin“ za celoživotný prínos k všestrannému rozvoju kultúrneho a spoločenského života v meste Martin bola udelená Doc. Michalovi Kováčovi.

Veľkosť: 149 kB

Oceneie pre Vincenta Valentoviča

Oceneie pre Vincenta ValentovičaMUDr. Vincent Valentovič získal verejné uznanie za významný prínos v oblasti športu a zdravotníctva pre obyvateľov mesta Martin. Podujatia sa však nemohol zúčastniť a „Cenu primátora mesta Martin“ v jeho mene prebrala pani Zita Sekerková.

Veľkosť: 59.3 kB

Tanečný program ZUŠ Martin

Tanečný program ZUŠ MartinSpev neskôr vystriedal tanec v podaní dievčat zo ZUŠ v Martine.

Veľkosť: 92.3 kB

Ocenenie pre Júliusa Vanoviča

Ocenenie pre Júliusa Vanoviča„Cenu mesta Martin“ za celoživotný prínos v oblasti histórie literatúry a publicistiky s dôrazom na bohatú históriu mesta Martin prevzal literárny vedec a redaktor, DrSc. Július Vanovič.

Veľkosť: 47.8 kB

Ocenenie pre Milana Záborského

Ocenenie pre Milana ZáborskéhoMedzi ocenených patrí aj celoživotný milovník športu Milan Záborský. „Cenu mesta Martin“ si odniesol za významný prínos v oblasti športu a verejnoprospešnej činnosti pre obyvateľov mesta Martin.

Veľkosť: 46.2 kB

Ocenenie pre Mestský hasičský zbor

Ocenenie pre Mestský hasičský zborPoďakovanie za záchranu ľudských životov, zdravia a majetku občanov mesta Martin patrilo v podobe „Ceny mesta Martin“ Mestskému hasičskému zboru. Kolektív ocenených na pódiu zastúpil a cenu prebral Ľubomír Vaňko st.

Veľkosť: 158.4 kB

Ocenenie pre Máriu Stuchlú

Ocenenie pre Máriu StuchlúV poradí jedenáste významné ocenenie obdŕžala pracovníčka organizácie Hospice - o. z., Mária Stuchlá. „Cenu dobrovoľníka mesta Martin“ získala za dlhodobý a mimoriadny podiel na dobrovoľnej činnosti v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti v prospech občanov mesta Martin.

Veľkosť: 61.3 kB

Ľudová hudba Dušana Tumu

Ľudová hudba Dušana TumuSlávnostný večer spestrilo vystúpenie ľudovej hudby pod vedením Dušana Tumu a speváckej skupiny Priekopčanka.

Veľkosť: 157 kB

Spoločná fotografia ocenených

Spoločná fotografia ocenených Spoločná fotografia ocenených a vedenia mesta Martin.

Veľkosť: 159.3 kB