titulna > Fotogaléria > Súčasnosť Martina > Materské školy na dopravnom ihrisku

fotogaléria


V kategórii Materské školy na dopravnom ihrisku sa nachádza 34 fotiek. Prečítané: 2071 x V dňoch 22.-25.9.2009 na dopravnom ihrisku v mestskej časti Sever prebehla akcia projektu Trendy Travel s názvom "Čarovný dopravný svet", ktorá bola súčasťou edukačných aktivít detí predškolského veku v oblasti dopravnej výchovy a šírenia osvety k používaniu trvalo udržateľnej dopravy. Do tejto aktivity projektu sa mali možnosť zapojiť materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, z ktorých sa spolu zúčastnilo 8. Aktivitu zorganizovali členky projektového tímu Trendy Travel – Mgr. Aneta Štancľová (oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov) a Ing. arch. Denisa Valašková (Útvar hlavného architekta mesta Martin). Deti mali za úlohu podľa mapy nájsť na dopravnom ihrisku štyri stanovištia, na ktorých plnili úlohy týkajúce sa dopravnej výchovy (znalosť dopravných značiek, otázky z dopravnej výchovy, aká má byť správna výbava bicykla a cyklistu,...). Po splnení úlohy na poslednom stanovišti ich táto priviedla k nájdeniu ukrytého tajomstva dopravného sveta - k „pokladu“. Po absolvovaní tejto hravej teoretickej časti nasledovala časť praktická, kde deti dostali malé bicykle či kolobežky a predviedli ako sa správať na vozovke s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou. Akcia vznikla vďaka spolupráci Mesta Martin a CVČ Kamarát a konala sa v priebehu Európskeho Týždňa Mobility. Počas všetkých dní trvania nám počasie skutočne prialo a deti strávili na dopravnom ihrisku veľmi príjemné chvíle. Prostredníctvom zážitkového učenia mohli deti aj takýmto spôsobom získať nové vedomosti i zručnosti z oblasti dopravnej výchovy a správania sa cyklistov na cestách.

Plnenie úloh na stanovištiach

Plnenie úloh na stanovištiachDeti mali za úlohu podľa mapy nájsť na dopravnom ihrisku štyri stanovištia, na ktorých plnili úlohy týkajúce sa dopravnej výchovy.

Veľkosť: 172.4 kB

Študovanie podkladov

Študovanie podkladovŠkôlkari svedomito študujú mapku, ktorá ich má priviesť k jednotlivým stanovištiam s úlohami.

Veľkosť: 179.9 kB

Stanovište 1

Stanovište 1Na prvom stanovišti deti hádali podľa obrázkov dopravné značky.

Veľkosť: 172.4 kB

Stanovište 1

Stanovište 1Niektoré značky boli jednoduchšie...

Veľkosť: 184.7 kB

Stanovište 1

Stanovište 1Iné značky deti trochu potrápili. Po vysvetlení ich ale rýchlo pochopili.

Veľkosť: 181.3 kB

Stanovište 2

Stanovište 2Na druhom stanovišti boli deti skúšané z otázok týkajúcich sa dopravnej výchovy.

Veľkosť: 192 kB

Stanovište 2

Stanovište 2Väčšinu otázok deti zvládli na jednotku.

Veľkosť: 188.8 kB

Stanovište 3

Stanovište 3Na treťom stanovišti mali deti za úlohu vymenovať chýbajúce časti bicykla nakresleného na tabuli.

Veľkosť: 126 kB

Stanovište 3

Stanovište 3Každá súčasť bicykla, ktorá je jeho povinnou výbavou, bola na podnety detí do obrázku dokreslená.

Veľkosť: 180.6 kB

Stanovište 3

Stanovište 3Súčasťou úlohy bolo aj „obliecť“ a „vyzbrojiť“ cyklistu na obrázku.

Veľkosť: 189.8 kB

Stanovište 4

Stanovište 4Deti viedol zvolený kapitán skupiny, ktorý mal na starosti mapku Čarovného dopravného sveta.

Veľkosť: 121.7 kB

Stanovište 4

Stanovište 4Mapka priviedla deti k poslednému stanovišťu, kde ich čakal tajomný odkaz...

Veľkosť: 219.2 kB

Stanovište 4

Stanovište 4Odkaz obsahoval poslednú indíciu k nájdeniu pokladu – nájsť podľa značiek na dopravnom ihrisku kruhový objazd.

Veľkosť: 212.3 kB

Stanovište 4

Stanovište 4Značka kruhového objazdu? Pre našich šikovných škôlkarov žiadny problém!

Veľkosť: 205.9 kB

Hľadanie pokladu

Hľadanie pokladuÚspešné nájdenie „pokladu“.

Veľkosť: 213.4 kB

MŠ Bernoláka

MŠ BernolákaDeti z MŠ Bernoláka.

Veľkosť: 229.3 kB

MŠ Ul. Hurbanova

MŠ Ul. HurbanovaDeti z MŠ Hurbanova.

Veľkosť: 232 kB

MŠ Ul. družstevná

MŠ Ul. družstevnáDeti z MŠ Ul. družstevná s členkami projektového tímu Trendy Travel Ing. Ivanou Bobrovskou a Mgr. Anetou Štancľovou z odd. strategického rozvoja a Ing. arch. Vierou Šottníkovou z Útvaru hlavného architekta mesta Martin (na obr. zľava).

Veľkosť: 172.9 kB

MŠ Ul. Hviezdoslavova

MŠ Ul. HviezdoslavovaDeti z MŠ Hviezdoslavova.

Veľkosť: 208.5 kB

MŠ Ul. kpt. Nálepku

MŠ Ul. kpt. NálepkuDeti z MŠ Ul. kpt. Nálepku.

Veľkosť: 185.1 kB

MŠ Ul. priehradná

MŠ Ul. priehradnáDeti z MŠ Ul. priehradná.

Veľkosť: 202.9 kB

Kolobežky a bicykle

Kolobežky a bicyklePo teoretickej časti sa mohlo začať kolobežkovanie a bicyklovanie.

Veľkosť: 233.4 kB

Disciplína na ceste

Disciplína na cesteDisciplinovaní jazdci.

Veľkosť: 235.5 kB

Zelený semafor

Zelený semaforČakanie na „zelenú“.

Veľkosť: 186.5 kB

Inštruktor z dopravného ihriska

Inštruktor z dopravného ihriskaUsmerňovanie pánom inštruktorom z dopravného ihriska.

Veľkosť: 167.7 kB

Zábava na dopravnom ihrisku

Zábava na dopravnom ihriskuDeti si užili počas pekných slnečných dní na dopravnom ihrisku veľa zábavy.

Veľkosť: 160.2 kB

Stopka

StopkaČakanie na „stopke“.

Veľkosť: 161.5 kB

Zabočiť doľava ...

Zabočiť doľava ...„A teraz zabočiť doľava...A ktorá je ľavá ruka?“

Veľkosť: 142.3 kB

Čakanie na zelenú ...

Čakanie na zelenú ...„Teraz je na semafore červená, musíš počkať kým budeš mať zelenú.“

Veľkosť: 123.6 kB

Inštrukcie na odbočenie

Inštrukcie na odbočenieKto kde odbočí ? Deti potrebovali v tomto prípade trochu inštrukcie.

Veľkosť: 207.9 kB

Premávka s ohľaduplnými jazdcami

Premávka s ohľaduplnými jazdcamiPlynulá dopravná premávka s ohľaduplnými jazdcami.

Veľkosť: 161.6 kB

Čakanie na správnu farbu ...

Čakanie na správnu farbu ...Stáť...pripraviť sa...ideme!

Veľkosť: 157.2 kB

MŠ Ul. J. Šimka

MŠ Ul. J. ŠimkaDeti z MŠ Ul. J. Šimka s organizátorkami akcie Ing. arch. Denisou Valaškovou (vľavo) a Mgr. Anetou Štancľovou (vpravo).

Veľkosť: 209.7 kB

MŠ A. Stodolu

MŠ A. StodoluDeti z MŠ A. Stodolu so svojimi pani učiteľkami, organizátorkami akcie Ing. arch. Denisou Valaškovou a Mgr. Anetou Štancľovou a s učiteľmi dopravnej výchovy - Mgr. Ing. Vladimírom Marettom a Mgr. Dušanom Gregorom.

Veľkosť: 185.1 kB