titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie > Ocenenia mesta 2008

fotogaléria


V kategórii Ocenenia mesta 2008 sa nachádza 46 fotiek. Prečítané: 1269 x Dňa 7.11.2008 v Štúdiu SKD konalo odovzdávanie ocenení mesta - Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta a Cena dobrovoľníka. Spolu bolo ocenených 11 občanov, ocenenia odovzdávali primátor mesta Martin - Andrej Hrnčiar, prednostka MsÚ - Katarína Katinová a zástupca primátora mesta - Milan Malík. Akciu moderoval Tibor Kubička a v rámci kultúrneho programu sa predstavil spevácky zbor - Cantica Collegium Musicum a šansonierka Edit Moravská.

Pripravené ocenenia

Pripravené oceneniaPre ocenených boli pripravené nádherné kvety a symbolické medaile.

Veľkosť: 99 kB

Vedenie mesta

Vedenie mestaOcenenia odovzdával primátror mesta - Andrej Hrnčiar, prednostka MsÚ - Katarína Katinová a zástupca primátora mesta - Milan Malík.

Veľkosť: 116.7 kB

Moderátor podujatia

Moderátor podujatiaModerátorom podujatia odovzdávania cien mesta bol Tibor Kubička.

Veľkosť: 43.7 kB

Príhovor zástupcu menšín

Príhovor zástupcu menšínPhDr. Hana Zelinová z Českého spolku v Martine predniesla príhovor za všetky menšiny a poďakovala sa za možnosť pôsobenia v našom meste.

Veľkosť: 81.3 kB

Odovzdanie kroniky mesta

Odovzdanie kroniky mestaKroniku mesta odovzdala primátorovi mesta PhDr. Katarína Boďová - vedúca odboru spoločenských služieb na MsÚ Martin.

Veľkosť: 54.7 kB

Cantica Collegium Musicum

Cantica Collegium MusicumV kultúrnom programe sa predstavila Cantica Collegium Musicum.

Veľkosť: 125.9 kB

Ivan Kadlečík

Ivan KadlečíkCena Čestné občianstvo mesta Martin bola udelená Ivanovi Kadlečíkovi, cenu prebral Mgr. Ivan Kadlečík, syn Ivana Kadlečíka.

Veľkosť: 62.7 kB

Ivan Kadlečík

Ivan KadlečíkIvan Kadlečík - literárny vedec, básnik, esejista a disident. Jeho občianske postoje v minulom režime mali a dodnes majú hlboký morálny rozmer.

Veľkosť: 87.3 kB

Ivan Kadlečík

Ivan KadlečíkCena bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej a publicistickej činnosti.

Veľkosť: 82.3 kB

Pohľad do hľadiska

Pohľad do hľadiskaPohľad do hľadiska, kde sedeli pozvaní hostia.

Veľkosť: 160.2 kB

Adolf Scherer

Adolf SchererCena mesta Martin bola udelená Adolfovi Schererovi, cenu prebrali vnučky Petra Mandátová a Ingrid Hajasová.

Veľkosť: 119.4 kB

Adolf Scherer

Adolf SchererAdolf Scherer - renomovaný futbalista a tréner, jeden z najúspešnejších strelcov v histórii slovenského aj československého futbalu, prispel k rozvoju futbalu v Martine i na Slovensku.

Veľkosť: 139.8 kB

Július Korostelev

Július KorostelevCena mesta Martin bola udelená "in memoriam". Cenu prevzala manželka Júliusa Korosteleva.

Veľkosť: 114.2 kB

Július Korostelev

Július KorostelevJúlius Korostelev - medzinárodne uznávaný futbalista a futbalový tréner. Počas svojej kariéry pôsobil 60 rokov v Taliansku a bol medzinárodne úspešný.

Veľkosť: 107.5 kB

Július Korostelev

Július KorostelevCena bola udelená "in memoriam" za medzinárodnú propagáciu a zviditeľňovanie mesta Martin doma i v zahraničí.

Veľkosť: 102.2 kB

Kultúrny program

Kultúrny programV kultúrnom programe sa predstavila šansonierka Edit Moravská.

Veľkosť: 43.7 kB

Ján Kožuch

Ján KožuchCena primátora mesta bola udelená Jánovi Kožuchovi.

Veľkosť: 103.8 kB

Ján Kožuch

Ján KožuchJán Kožuch - renomovaný martinský herec.

Veľkosť: 91.8 kB

Ján Kožuch

Ján KožuchCena mu bola udelená za dlhodobú a prospešnú činnosť v prospech mesta Martin.

Veľkosť: 113.3 kB

Ing. Miroslav Santus

Ing. Miroslav SantusCena primátora mesta Martin bola udelená Miroslavovi Santusovi "in memoriam". Cenu prevzal jeho brat Jozef Santus.

Veľkosť: 67.9 kB

Ing. Miroslav Santus

Ing. Miroslav SantusIng. Miroslav Santus - priekopník v oblasti internetového kníhkupectva, ktoré prispelo k zviditeľneniu mesta Martin doma i v zahraničí.

Veľkosť: 116.3 kB

Ing. Miroslav Santus

Ing. Miroslav SantusCena bola udelená za dlhodobú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Martin "in memoriam".

Veľkosť: 129.4 kB

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.Cena primátora mesta Martin bola udelená Prof. MUDr. Františkovi Novomeskému PhD.

Veľkosť: 45.3 kB

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.Prof. MUDr. František Novomeský PhD. - súdny lekár, potápač a fotograf.

Veľkosť: 112.9 kB

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.

Prof. MUDr. František Novomeský PhD.Cena bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, vzdelávacej a verejnoprospešnej.

Veľkosť: 68.8 kB

PhDr. Viliam Mruškovič

PhDr. Viliam MruškovičCena primátora mesta martin bola udelená PhDr. Viliamovi Mruškovičovi.

Veľkosť: 111.7 kB

PhDr. Viliam Mruškovič

PhDr. Viliam MruškovičPhDr. Viliam Mruškovič - bývalý správca Matice slovenskej a výnimočný polyglot.

Veľkosť: 117.5 kB

PhDr. Viliam Mruškovič

PhDr. Viliam MruškovičCena bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, vzdelávacej a verejnoprospešnej.

Veľkosť: 139.7 kB

Pohľad do hľadiska

Pohľad do hľadiskaOdovzdávania ocenení sa zúčastnili poslanci MsZ, vedenie mesta a pozvaní rodinní príslušníci ocenených občanov.

Veľkosť: 154.9 kB

Cantica Collegium Musicum

Cantica Collegium MusicumCantica svojim umením tiež prispela k slávnostnej atmosfére.

Veľkosť: 104.6 kB

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.Cena dobrovoľníka mesta Martin bola udelená Doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej PhD.

Veľkosť: 39.7 kB

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD. - celoživotne sa zapájala do rôznych dobrovoľníckych aktivít, z ktorých dominuje práca v hospicových činnostiach v našom meste.

Veľkosť: 111.3 kB

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.

Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková PhD.Cena bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno - zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin.

Veľkosť: 82.7 kB

Emília Šenšelová

Emília ŠenšelováCena dobrovoľníka mesta Martin bola udelená Emílii Šenšelovej.

Veľkosť: 106.3 kB

Emília Šenšelová

Emília ŠenšelováDlhoročne vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech seniorov mesta Martin, občanov Priekopy v Klube dôchodcov vo funkcii dobrovoľnej vedúcej klubu.

Veľkosť: 122.5 kB

Emília Šenšelová

Emília ŠenšelováCena bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno - zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin.

Veľkosť: 74.6 kB

Ing. Boris Seryj

Ing. Boris SeryjCena dobrovoľníka mesta martin bola udelená Ing. Borisovi Seryjmu.

Veľkosť: 61.2 kB

Ing. Boris Seryj

Ing. Boris SeryjDlhoročne vykonával dobrovoľnícku činnosť v prospech mládeže mesta Martin a vysoko morálne pomohol cudziemu človeku počas obdobia 5 rokov, čo viedlo k jeho záchrane a tak mu dal možnosť bývať vo vlastnom prostredí v dôstojných podmienkach.

Veľkosť: 151 kB

Ing. Boris Seryj

Ing. Boris SeryjCena bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno - zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin.

Veľkosť: 152.9 kB

Videoprojekcia

VideoprojekciaPozvaní hostia mohli pomocou videoprojekcie sa zoznámiť bližšie s ocenenými osobnosťami.

Veľkosť: 123.5 kB

Jela Zajacová

Jela ZajacováCena dobrovoľníka mesta Martin bola udelená Jele Zajacovej.

Veľkosť: 31.8 kB

Jela Zajacová

Jela ZajacováDlhoročne vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech občanov mesta Martin ako vedúca Klubu dôchodcov. Pôsobí aj ako dirigentka speváckeho súboru Dôchodcovská Turčianka.

Veľkosť: 108.7 kB

Jela Zajacová

Jela ZajacováCena bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno - zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin.

Veľkosť: 126.7 kB

Pohľad do hľadiska

Pohľad do hľadiskaOceňovanie sa konalo v Štúdiu SKD.

Veľkosť: 102.6 kB

Pohľad na ocenených dobrovoľníkov

Pohľad na ocenených dobrovoľníkovPohľad do hľadiska, kde sedeli ocenení dobrovoľníci.

Veľkosť: 164.7 kB

Spoločná fotografia

Spoločná fotografiaSpoločná fotografia ocenených občanov a predstaviteľov mesta.

Veľkosť: 105.7 kB