titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie > Projekt Snowball - workshop v Martine

fotogaléria


V kategórii Projekt Snowball - workshop v Martine sa nachádza 6 fotiek. Prečítané: 1782 x V zasadačke Mestkého úradu v Martine sa 24. septembra uskutočnil v poradí už tretí workshop tentoraz aj so zahraničnou účasťou. Zo zahraničných účastníkov sa mítingu zúčastnili páni Henk Tromp, John Fonk z mesta Hilversum ( Holandsko )a pán Marc Stemerding ( Goudappel Coffeng BV - Holandsko), ktorí predstavujú členov riadiaceho tímu projektu. Taktiež to boli zástupcovia mesta Trnava a hlavný koordinátor projektu pre Slovenskú republiku Ing. Peter Rakšányi. Z domácich hostí to boli hlavne zástupcovia Okresného dopravného inšpektorátu a Obvodného úradu dopravy a pozemných komunikácii so sídlom v Martine ako aj zamestnanci Útvaru Hlavného architekta Mesta Martin a Oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov , ktorí sa spolupodieľajú na riešení projektu.

Uvítací príhovor

Uvítací príhovorUvítací príhovor – RNDr. Milan Nemček ,vedúci oddelenia strategického rozvoja, MsÚ Martin

Veľkosť: 134.9 kB

Prezentácia dosiahnutých výsledkov

Prezentácia dosiahnutých výsledkovPrezentácia dosiahnutých výsledkov – Ing.arch. Viera Šottníková, Útvar hlavného architekta mesta Martin.

Veľkosť: 155.6 kB

Hostia workschopu

Hostia workschopuZástupcovia Okresného dopravného inšpektorátu v Martine.

Veľkosť: 131.1 kB

Diskusia

DiskusiaDiskusia s kľúčovými aktérmi projektu.

Veľkosť: 148.1 kB

Riešenie v teréne

Riešenie v teréneRiešenie modelového územia v teréne.

Veľkosť: 153.3 kB

Riešenie v teréne

Riešenie v teréneRiešenie modelového územia v teréne.

Veľkosť: 126.7 kB