titulna > Fotogaléria > Súčasnosť Martina > Deň Zeme 2004

fotogaléria


V kategórii Deň Zeme 2004 sa nachádza 11 fotiek. Prečítané: x Mesto Martin – Kancelária Zdravé mesto spoločne so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny ZO Martin, Slovenskou agentúrou životného prostredia – Strediskom environmentálnej výchovy v Žiline, Lesoochranárskym zoskupením VLK, Ligou lesnej múdrosti kmeň Ďaleká cesta Martin, Turčianskou bicyklovou skupinou JUS a Gymnáziom Vrútky usporiadali 24.apríla 2004 Deň Zeme v areáli Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Každá z poriadajúcich organizácií si vytvorila vlastné stanovište, na ktorom si okrem vlastnej prezentácie pripravili súťažné úlohy pre deti – ekovýchovné hry, chôdzu na chodúľoch, pavúčiu sieť, puzzle s motívom zvierat, prácu s ručne vyrobeným papierom, poznávanie stromov a kríkov a podobne. Všetci účastníci hier obdržali za svoju snahu ceny, ktoré nezištne poskytli viacerí sponzori. Spestrením programu bolo premietanie filmov s environmentálnou tematikou.

Deň Zeme

Deň ZemeNielen nápis na bráne Múzea slovenskej dediny upozorňoval na Deň Zeme, ale i organizátor, ktorý prevzal od návštevníkov vyzbierané odpadky.

Veľkosť: 54.1 kB

Otvorenie podujatia

Otvorenie podujatiaAko celá akcia, rovnako aj jej otvorenie sa nieslo v neformálnom duchu. Účastníkov Dňa Zeme, medzi nimi aj viceprimátora mesta Martin Ing. Ladislava Bevilaqua, a poslanca Ing. Jozefa Bernáta, privítala referentka Kancelárie Zdravé mesto Martin, Ing. Zuzana Janečková. O zaujímavosti okolia Múzea slovenskej dediny a zvláštnosti „Zelených miest“ ju doplnil Ján Topercer z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici.

Veľkosť: 38.5 kB

Návštevníci akcie

Návštevníci akcieAni chladné a daždivé počasie neodradilo Martinčanov od účasti na Dni Zeme.

Veľkosť: 41 kB

Kancelária Zdravé mesto a deň Zeme

Kancelária Zdravé mesto a deň ZemeSvoju činnosť prezentovala na svojom stanovišti Kancelária Zdravé mesto a zisťovala predstavy o zdravom meste všetkých návštevníkov, vrátane detí. Tie svoje predstavy namaľovali na papier. A tak sme sa mali možnosť zoznámiť aj s ekologickým autom na vodu od nášho 3 ročného spoluobčana.

Veľkosť: 42.2 kB

Lesoochranárske zoskupenie Vlk

Lesoochranárske zoskupenie VlkVLCI si pre návštevníkov pripravili neľahké, no zaujímavé spoznávanie stromov a kríkov podľa vetvičiek.

Veľkosť: 44.8 kB

Liga lesnej múdrosti, kmeň Ďaleká cesta

Liga lesnej múdrosti, kmeň Ďaleká cestaZáujem o vyskúšanie si založenia ohňa kresaním bol veľký. Neodolali ani mnohí dospelí.

Veľkosť: 39.1 kB

Liga lesnej múdrosti, kmeň Ďaleká cesta

Liga lesnej múdrosti, kmeň Ďaleká cestaHoci bolo daždivo a chladno, návštevníci si radi vyskúšali ako sa chodí na drevených nohách.

Veľkosť: 43.3 kB

Stredisko environment. výchovy v Žiline

Stredisko environment. výchovy v ŽilinePani Maršalová zo Strediska environmentálnej výchovy v Žiline prezentovala rôzne projekty a metodické materiály k environmentálnej výchove žiakov základných škôl. Pre tých menších a hravých bol pripravený kýbeľ spracovanej recyklovanej papierovej hmoty, z ktorej si deti vyrobili malé figúrky.

Veľkosť: 48.2 kB

SZOPK ZO Martin

SZOPK ZO MartinSlovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO Martin mal pripravených hneď niekoľko stanovíšť. Na jednom z nich sa mali deti možnosť stretnúť so zaujímavými zvieratami. I keď šlo len o preparované exponáty mali obrovský úspech.

Veľkosť: 50.4 kB

Gymnázium Vrútky

Gymnázium VrútkyNa Deň Zeme sa prišli prezentovať aj študenti Gymnázia vo Vrútkach. Účastníkov akcie oboznámili s možnosťou navštíviť najkratší náučný chodník – Belejovú lúku, o ktorý sa sami starajú. V pozadí ich stanovištia sa nachádzala „pavúčia sieť“.

Veľkosť: 44 kB

Premietanie environmentálnych filmov

Premietanie environmentálnych filmovVďaka dokonalej technike poskytnutej TBS JUS sa mali možnosť návštevníci Dňa Zeme zoznámiť s environmentálnymi filmami. Hlavnou témou týchto filmov boli močiare a povodie Váhu.

Veľkosť: 38.3 kB