titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie > Certifikát kvality a environmentu

fotogaléria


V kategórii Certifikát kvality a environmentu sa nachádza 10 fotiek. Prečítané: x Dňa 3.12.2002 o 10 hod. bol MsÚ v Martine slávnostne udelený Certifikát kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Týmto sa MsÚ Martin stal prvou organizáciou v strednej a východnej Európe, ktorá implementovala do svojej práce IMS v oblasti služieb verejnej správy.

Tlačová konferencia

Tlačová konferenciaPred udelením certifikátu sa konala v malej zasadačke MsÚ tlačová konferencia.

Veľkosť: 30.7 kB

Otvorenie slávn. prevzatia certifikátu

Otvorenie slávn. prevzatia certifikátuÚvodné slovo predniesla Anna Hlinková. V 1. rade zľava sedia:Ing.Salinská,Ing.Chlumský, Ing.Fecková,Prof.Ing.Štefánik,CSc., Ing.Stanislav Bernát,Ing.Stanislav Janiš, Ing.Ladislav Bevilaqua. V 2.rade sedí realizačný tím IMS.

Veľkosť: 54.4 kB

Vystúpenie hostí

Vystúpenie hostíIng. Viera Fecková-riaditeľka Centra čistejšej produkcie, Bratislava-spoločnosť, ktorá projekt spracovala, zabezpečila jeho financovanie a zrealizovala.

Veľkosť: 49.1 kB

Vystúpenie hostí

Vystúpenie hostíIng. Jiří Chlumský-poradca implementácie projektu na podmienky MsÚ Martin.

Veľkosť: 46.6 kB

Vystúpenie prednostu MsÚ Martin

Vystúpenie prednostu MsÚ MartinIng. Stanislav Janiš-poslanec NR SR a prednosta MsÚ Martin, "krstný otec projektu". Vo svojom príspevku zhrnul výsledky práce celého realizačného tímu.

Veľkosť: 47.5 kB

Vystúpenie hostí

Vystúpenie hostíPred udelením certifikátu zhodnotil výsladky dvojročného úsilia o zlepšenie kvality práce na MsÚ Martin Prof.Ing. Ján Štefánik,CSc-predseda správnej rady certifikačného orgánu SKQS s.r.o, Žilina.

Veľkosť: 43.9 kB

Odovzdanie certifikátu

Odovzdanie certifikátuCertifikát z rúk Prof.Ing. Jána Štefánika CSc. prevzal primátor mesta Martin, Ing. Stanislav Bernát a prednosta MsÚ, poslanec NR SR Ing. Stanislav Janiš.

Veľkosť: 39.1 kB

Pohľad do rokovacej sály

Pohľad do rokovacej sályNa odovzdaní certifikátu sa zúčastnili všetci zamestnanci MsÚ, ktorým bolo vyslovené úprimné poďakovanie zato, že teóriu dokázali aplikovať do praxe.

Veľkosť: 53.6 kB

Slávnostná chvíľa po udelení certifikátu

Slávnostná chvíľa po udelení certifikátuNa fotografii zľava: Ing. Ladislav Bevilaqua, Ing. Stanislav Bernát, Ing. Stanislav Janiš s Ing.Vierou Feckovou, riaditeľkou Centra čistejšej produkcie, Bratislava.

Veľkosť: 43.7 kB

Slávnostná chvíľa po udelení certifikátu

Slávnostná chvíľa po udelení certifikátuRealizačný tím IMS spolu so zástupcami vedenia mesta po prevzatí certifikátu kvality.

Veľkosť: 46.1 kB