titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie

fotogaléria

Projekt Europiáda v regióne Turiec

Projekt Europiáda v regióne TuriecV projekte EuroPiáda sú zapojené tri regióny v troch štátoch EÚ - Odenwald - Nemecko, Ostrava - Česká republika a Martin - Slovensko. Hlavným cieľom projektu je bližšie spojenie týchto troch regiónov. Na plánovaných informačných stretnutiach sa budú môcť aj občania mesta Martin dozvedieť o rôznych možnostiach európskej integrácie. Ide najmä o témy životného prostredia a jeho ochrany, hospodárskych a sociálnych šancí po rozšírení EÚ, obrannej, bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ, ako aj o informácie o ďalšom rozšírení EÚ a jeho vplyvoch na celú Európu.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Dni Milana Hodžu 2005

Dni Milana Hodžu 2005Milan Hodža - veľký diplomat, popredný slovenský politik, prvý slovenský predseda československej vlády sa pred 3 rokmi vrátil z amerického Chicaga na Slovensko. Splnila sa tak jeho dávna žiadosť o posledný odpočinok v jeho rodnej vlasti na Slovensku. Martinskí rodáci spolu s priateľmi z celého Slovenska a za pomoci potomkov Milana Hodžu pripravili 23.-26. júna 2005 v Martine a Sučanoch úvodný ročník Dní Milana Hodžu - spomienkových osláv s bohatým programom pre všetky generácie obyvateľov a návštevníkov Martina a Sučian. Jednou z akcií bol aj koncert popredných slovenských spevákov a skupín, ktorý sa konal na Divadelnom námestí pod názvom - Poznáme sa?

Počet fotiek v kategórii: 19, prečítané: x


Dni nášho partnerského mesta Kalisz

Dni nášho partnerského mesta KaliszV dňoch 10.-11. júna 2005 sa uskutočnili v našom poľskom partnerskom meste Dni mesta Kalisz, ktorých sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Ladislav Bevilaqua. Súčasťou osláv bolo aj prijatie delegácií ich ďalších partnerských miest z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Ukrajiny a Holandska primátorom Januszom Pechrzom a slávnostné zasadnutie mestskej Rady mesta Kalisz. Vtedy primátor udelil zhruba desiatke Kaliszanov čestné občianstvo a pamätné listy.

Počet fotiek v kategórii: 11, prečítané: x


Ekonomické fórum

Ekonomické fórumMesto Martin v spolupráci so žilinskou Regionálnou komorou SOPK a Veľvyslanectvom Rumunskej republiky zorganizovalo 08.júna 2005 ekonomické fórum. Konalo sa v hoteli Turiec a spoločne ho predpoludním otvorili primátor S. Bernát a Jej Excelencia Valerica Epure, rumunská veľvyslankyňa. Tá aj stručne podnikateľov oboznámila s najnovším ekonomicko-politickým vývojom v Rumunsku.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Zasadnutie stredne veľkých miest Európy

Zasadnutie stredne veľkých miest EurópyV dňoch 19. a 20. mája 2005 sa v nemeckom Döbelne konalo jarné zasadnutie Kooperačnej siete stredne veľkých európskych miest. Nosnou témou bolo energetické zásobovanie a zúčastnilo sa jej viac ako 30 zástupcov rôznych miest. Vedúcim martinskej delegácie bol viceprimátor Ladislav Bevilaqua a na jednom z workshopov sa zapojil do diskusie aj so správou o energetickej situácii v našom meste.

Počet fotiek v kategórii: 5, prečítané: x


Klub dôchodcov v Martine oslavoval

Klub dôchodcov v Martine oslavovalV týchto dňoch si pripomíname 35. výročie založenia Klubu dôchodcov v Martine. V terajšom objekte na Škultétyho ul. 15 sa stretáva 7 rôznych záujmových klubov a jeden klub sa nachádza v mestskej časti Priekopa. Dňa 18.mája 2005 o 10.hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Martine na Vajanského nám 1. sa konalo podujatie, kde najaktívnejší členovia klubov za svoju dobrovoľnú a aktívnu činnosť v klube boli ocenení.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Dni Mesta Martin - 6.-7. máj 2005

Dni Mesta Martin - 6.-7. máj 2005Dňa 6.-7. mája 2005 sa konali v Martine Oslavy Dní mesta Martin a 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Martin navštívili zahraničné delegácie, ktoré si uctili pamiatku padlých kladením vencov pri pamätníkoch na Severe a v Priekope. V rámci osláv vystúpili na Divadelnom námestí aj účastníci súťaže Slovensko hľadá SuperStar a skupina Desmod so Zuzanou Smatanovou.

Počet fotiek v kategórii: 33, prečítané: x


Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta

Oslavy 60. výročia oslobodenia mesta11. apríla 2005 si pripomíname 60. výročie oslobodenia nášho mesta. Pred 60 rokmi vtiahli ráno do Martina súčasne vojská rumunskej armády z juhu a vojaci československého armádneho zboru zo severu. Boje v okolí Martina však týmto dňom neskončili, Nemci sa stiahli do hôr Malej Fatry a do Strečianskej doliny, kde ešte takmer tri týždne vzdorovali postupujúcim vojskám. Pozvanie radnice na oslavy prijala aj veľvyslankyňa Valerica Epure a pridelenec obrany rumunskej armády na Slovensku Constantin Ifrim.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: x


Konferencia Neziskový bytový sektor v SR

Konferencia Neziskový bytový sektor v SRDňa 10.marca sa v zasadačke Mestského úradu v Martine uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá sa venovala problematike neziskového bytového sektoru na Slovensku, špeciálne projektu „MATRA“, ktorý v rokoch 2003 – 2005 prebiehal v Martine. Konferenciu otvoril J.E. Laurent L. Stokvis, veľvyslanec Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky končiaceho projektu.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: x


Návšteva Jána Figeľa

Návšteva Jána FigeľaPri príležitosti 10.výročia vzniku Zákona 241/1994 o Martine ako centre národnej kultúry a založenia Rady národnej kultúry navštívil 4.februára 2005 jej slávnostné zasadnutie člen Európskej komisie Ján Figeľ. Európsky komisár vo svojej prednáške hovoril o Európe ako o spoločenstve kultúr. Okrem iného v nej vyzval prítomných, aby sme vstup do Európskej únie brali ako priestor pre spolužitie ale aj náš rozvoj. „Je to pre Slovensko výzva, aby prispelo do spoločnej európskej rodiny.“

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Holanďania deťom

Holanďania deťomV októbri 2004 bol z holandského partnerského mesta vypravený kamión so zdravotníckym materiálom, hračkami a zdravotníckymi pomôckami, ktoré s vďakou prijali v nemocnici, domove dôchodcov a detskom domove. Tento projekt sa podarilo zrealizovať vďaka Afke de Vries, ktorá zorganizovala celú zbierku i prevoz do Martina. Delegácia z Holandska potom osobne navštívila Detský domov a Domov soc. služieb za účasti vedúcej odboru soc. starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Mgr. Kristíny Čuboňovej, kde priamo odovzdali hračky a zdravotnícky materiál.

Počet fotiek v kategórii: 5, prečítané: x


Cena dobrovoľníka 2004

Cena dobrovoľníka 2004Už tradične- po tretí rok- vyhlásila Komisia sociálno-zdravotná pri MsZ v Martine Cenu dobrovoľníka, ktorá bola v tomto roku udelená trom občanom mesta, ktorí sa dlhoročne venovali a naďalej venujú sociálno- charitatívnej práci. Cenu dobrovoľníka 2004 odovzdal viceprimátor mesta, Ing. Ladislav Bevilaqua Ing. Marte Kajánkovej, Silvii Kuchárovej a MVDr. Vladimírovi Hanzlíkovi.

Počet fotiek v kategórii: 3, prečítané: x


Výstava lyžovania v Turci

Výstava lyžovania v TurciPresne na Mikuláša sa v budove Múzea Andreja Kmeťa uskutočnila vernisáž výstavy Dejiny zjazdového lyžovania v Turci. Už v júni roku 2004 hovoril na spoločnej mestskej rade Martina a Vrútok vrútocký primátor Ľubomír Bernát o možnosti zriadiť výstavu trvalého charakteru, ktorá by dokumentovala vývoj lyžovania v našom regióne. Sprvu sa uvažovalo o jej inštalácii v Milléniu, avšak jeho priestory sú pre množstvo zhromaždených predmetov - lyže, palice, lyžiarky, rôzne ocenenia a iné - nedostatočné. Okrem nich je však súčasťou výstavy obrázková prezentácia, ktorú zhliadlo v deň otvorenia zhruba 50 hostí. Boli to všetko bývalí lyžiari, funkcionári a lyžiarski nadšenci, ktorí sami dejiny lyžovania v našom regióne vytvorili.

Počet fotiek v kategórii: 4, prečítané: x


Dni sv. Martina 2004

Dni sv. Martina 2004V dňoch 10. a 11. novembra 2004 sa v Martine konali už tradičné Dni sv. Martina - patróna nášho mesta. Najskôr 10. novembra kronikárka PhDr. Eva Pančuhová slávnostne odovzdala v Kultúrnom centre kroniku mesta za rok 2003, po nej nasledovala vernisáž maliarky Oľgy Krýslovej. Súčasťou tohto popoludnia bolo aj stretnutie primátora s národnostnými menšinami, ktoré majú sídlo v našom meste. Druhý deň osláv sa niesol v znamení oceňovania. Podvečer odovzdali primátor mesta S. Bernát, viceprimátor L. Bevilaqua a prednosta MsÚ M. Vereš v Turčianskej galérii ocenenia mesta - Cenu primátora, Cenu mesta a cenu Čestný občan. Okrem týchto ocenení boli odovzdané aj ďakovné listy.

Počet fotiek v kategórii: 14, prečítané: x


Návšteva prezidenta SR v Martine

Návšteva prezidenta SR v MartineDňa 26.10.2004 navštívil naše mesto prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Prezidentský pár navštívil Národný cintorín, Maticu slovenskú, firmu Volkswagen a.s., Mestský úrad, kde sa stretol so starostami obcí a miest, predstaviteľmi rôznych inštitúcií a s riaditeľmi podnikateľských subjektov.

Počet fotiek v kategórii: 7, prečítané: x


[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]